Správní orgány

- Statutární ředitel

- Ekonomické oddělení
- Provozní oddělení
- Propagace


Akademické orgány

Rektor

- Sekretariát

- Prorektor pro vědeckovýzkumnou činnost, rozvoj a inovace

- Prorektor pro mezinárodní spolupráci a vnější vztahy

- Prorektor studijní a pedagogickou činnost
      - Studijní oddělení
      - Informační centrum a knihovna

- Katedra ekonomiky cestovního ruchu

- Katedra letecké dopravy

- Katedra managementu a marketingu

- Katedra průvodcovské činnosti a cestovního ruchu

- Katedra cizích jazyků

- Katedra ekonomie

- Katedra financí a účetnictví

- Katedra společenských věd

- Katedra práva

- Katedra informačních technologií a analytických metod


-Akademická rada


Ostatní orgány

Studentská rada