picture

OSOBNOSTI VŠO

doc. RNDr. Vladimír Krajčík, Ph.D. – rektor VŠO

 • vystudoval matematiku a chemii
 • v mládí ho oslovila informatika a podnikání
 • založil Střední podnikatelskou školu, následně Vysokou školu podnikání – cílem: propojit podnikání se vzděláváním
 • na VŠO působí od roku 2017
 • na VŠO vytvořil nový program Digitální ekonomika a společnost
 • Co považuje za důležité? vytvořit kvalitní tým lidí, kteří společně vytváří, spolupracují a vidí ve své práci poslání a smysl
 • Slovo ke studentům: Neupněte se pouze k písmenkům (titulománii), ale ke vzdělání jako hodnotě – Studuji proto, abych získal nějakou hodnotu.“
 • A co vzkazuje studentům v době pandemie? Především využít čas na vzdělání a přípravu na budoucnost – „Lidé mají nyní čas se vzdělávat, investovat do sebe, něco si přečíst, napsat a udělat si pořádek ve věcech.“

 

Ing. Iveta Hamarneh, Ph.D. – prorektorka pro studium

 • vystudovala VŠE (Finance a specializaci Cestovní ruch)
 • během studií začala pracovat jako asistentka kateder -> poté byla pověřena zajišťováním programu TEMPUS
 • následně začala vyučovat na katedře mezinárodního obchodu
 • při doktorském studiu se jí naskytla příležitost vyučovat na VŠO
 • na VŠO tak působila od jejích úplných začátků jako odborná asistentka a postupně se vypracovala k vedoucí katedry až do pozice prorektorky pro studium
 • „Můj sen byl (už od malička) se věnovat oblasti vzdělávání a učit.“
 • cílem jejích cest bývá Jordánsko, díky němu našla druhý domov a získala velkou rodinu
 • motto: „Chovej se k lidem tak, jak chceš, aby se chovali k tobě.“
 • Rada pro studenty v této době: „Využijte čas na vzdělání, k přípravě na to, že po návratu do normálu Vás bude cestovní ruch potřebovat a společně ho budeme stavět na nohy. Cestovní ruch tu bude vždycky a budeme potřebovat odborníky, kteří mu pomohou se zotavit. Těmi odborníky jste právě Vy  - studenti naší školy, Vysoké školy obchodní“

 

doc. Ing. Ilona Švihlíková, Ph.D. – prorektorka pro kvalitu a rozvoj školy

 • vystudovala mezinárodní obchod
 • je autorkou (nebo spoluautorkou) pěti monografií, nejznámější: Jak jsme se stali kolonií, Řecká tragédie
 • patří k tzv. „Jaktovidičům“ na rozhlasové stanici Dvojka
 • založila iniciativu ALTERNATIVA ZDOLA orientovanou na podporu lokální ekonomiky a participaci občanů
 • dlouhodobě se angažuje v ekonomických diskuzích a věnuje se makroekonomickým analýzám
 • motto:Čas je to nejvzácnější, co máme. Užívejme ho moudře.“
 • miluje kočky, plavání a jízdu na kole
 • bývá velmi často hostem televizních debat – např. Otázky Václava Moravce (ČT1), Partie Terezie Tománkového (CNN Prima News)

 

Ing. Petr Houška, Ph.D. – odborný asistent katedry cestovního ruchu

 • vystudoval ekonomiku vnitřního obchodu a management
 • pracoval jako ředitel odboru  cest. ruchu na Ministerstvu pro místní rozvoj
 • od r. 2008 působí na VŠO, začínal jako ředitel odboru celoživotního vzdělávání
 • zároveň se na VŠO spolupodílel na vytvoření studijního programu Průvodcovská činnost v cest. ruchu
 • je smluvním partnerem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii, státní zkušebnictví pro plnění mezinárodních normalizačních úkolů v oblasti cestovního ruchu
 • opakovaně působil jako expert MMR v poradním výboru pro cest. ruch Evropské komise
 • zasloužil se o vznik několika významných norem v cest. ruchu
 • působil jako akreditovaný expert u Světové obchodní organizace (WTO) za ČR v problematice cest. ruchu
 • je poradcem pro cest. ruch Svazu obchodu a cest. ruchu
 • je členem oborové klasifikační komise pro hodnocení a zařazování ubyt. zařízení do příslušné kategorie a třídy
 • člen odborné sekce Rady kvality ČR pro oblast cest. ruchu
 • mezi jeho zájmy patří: opera, historie
 • motto: „Kdo nezná minulost oboru, nezná ani jeho současnost“

 

Ing. Jan Zýka, Ph.D. - vedoucí katedry letecké dopravy

 • po zaměření Provoz a ekonomika letecké dopravy na Střední průmyslové škole dopravní v Praze vystudoval obory Služby letecké dopravy v cestovním ruchu a Management leteckých podniků na VŠO
 • v průběhu navazujícího doktorského studia působil jako odborný asistent na Katedře letecké dopravy
 • podílel se např. na řešení evropského projektu BEMOSA - Behavioral Modeling for Security in Airports nebo společného projektu Ministerstva průmyslu a obchodu a Technologické platformy energetické bezpečnosti „Ochrana kritické infrastruktury EU – ochrana letecké dopravní cesty“
 • doktorské studium zakončil na Dopravní fakultě Jana Pernera Univerzity Pardubice vytvořením metodiky pro posuzování vlivu ergonomických faktorů pracovního prostředí na spolehlivost operátorů detekční kontroly v letecké dopravě
 • od roku 2011 se na VŠO se podílí na rozvoji bakalářských a inženýrských leteckých studijních oborů a studijních programů
 • odpočine si při turistice, cyklistice, fotografování, dobré knížce nebo při řízení auta na dlouhých cestách
 • motto: „Učitel Vám otevírá dveře, ale vstoupit do nich musíte Vy sami.“
 • rada pro studenty v této době: „Nenechejte si rozmluvit svůj sen budoucího povolání v letectví. Letecká doprava zažila nespočet krizí a z každé z nich vzešla vítězně a nastartovala ještě větší růst. Letectví je náročná disciplína vyžadující přesnost, důslednost, zodpovědnost a pokoru. Vzdělávejte se a pracujte na svém profesním i osobním růstu. Nezapomínejte, že i když letadlo stojí koly na zemi, křídly stále míří vzhůru

 

doc. Ing. Věra Seifertová, CSc. – docentka na katedře cestovního ruchu

 • jejím velkým koníčkem bylo vždy cestování a cizí jazyky, od 19 let externě pracovala jako průvodkyně u různých CK
 • procestovala téměř celý svět – od tras po Evropě, Asii, Africe či Americe a plánuje další
 • v roce 1990 založila incomingovou CK, hlavně pro studenty z USA
 • ve Vídní působila jako ředitelka zahraniční CK, vytvářela programy pro poznávací a lázeňské pobyty v ČR
 • od roku 2002 byla rektorkou Vysoké školy cestovního ruchu, hotelnictví a lázeňství
 • účastnila se mnoha konferencí na téma cest. ruchu a lázeňství v ČR i zahraničí – např. v Číně, Indii, Mexiku, na Kypru či Maltě
 • spoluzakládala Marketingový klub ČR, byla zvolena i jeho presidentkou
 • v roce 2005 získala v Oxfordu cenu Socrata – cena za intelektuální přínos a rozvoj vzdělávání, vytváření mostu mezi Východem a Západem
 • od roku 2011 působí na VŠO, je spoluzakladatelkou Katedry průvodcovství a pracovala jako její vedoucí
 • rada pro studenty: „Peníze vložené do vzdělávání a cestování jsou ty nejlépe investované.“

 

JUDr. Josef Šesták – externí pedagog VŠO – Katedra letecké dopravy

 • Rodák ze Znojma, vystudoval VOŠ – cestovního ruchu a lázeňství v Karlových Varech, následně pak Právnickou fakultu Univerzity Karlovy, obor mezinárodní právo
 • Pracoval 25 let v mnoha funkcích u letecké společnosti ČSA – v ČR i zahraničí, dále 17 let jako generální ředitel pro Českou republiku americko-francouzské společnosti Carlson WL, specializující se na Business travel (vlastnící sítě hotelů, cestovních kanceláří ve 120 zemích a majoritní prodejce letecké dopravy na všechny IATA letecké společnosti světa)
 • Absolvoval stáž oboru Key Account Management na univerzitě ACCOR v Paříži
 • V roce 2006 obdržel titul Manažer roku České republiky
 • Je aktivním členem Československého ústavu zahraničního
 • Od roku 2009 externě působí na mezinárodní LIGS-University se sídlem v Honolulu – Hawaii, kde byl po úspěšné obhajobě v roce 2019 jmenován profesorem a kde stále působí jako lektor oboru Airline Marketing and Management a International Tourism.
 • Je členem klubu SKAL, organizující ředitele leteckých společností, hotelů a cestovních kanceláří v ČR i ve světě
 • Od roku 2008 působí na VŠO, začínal jako externí pedagog, poté působil jako odborný asistent na Katedře letecké dopravy, od roku 2014-2018 jako zástupce vedoucího Katedry letecké dopravy. V současné době je opět externím pedagogem. Přednáší a cvičí předměty Letecká doprava – přepravní procesy a Ekonomika služeb cestovního ruchu v letecké dopravě
 • motto: „Všichni jsme poutníky na jedné cestě. Někteří poutníci mají jen lepší mapy.“ 
picture

NEJLEPŠÍ VOLBA PRO VAŠI BUDOUCÍ KARIÉRU

Rozvíjejte se a poznejte nové přátele na celý život

NAJDĚTE UPLATNĚNÍ V OBORU TĚCH NEJLEPŠÍCH

Získejte zkušenosti ze zahraničních univerzit a pracujte po celém světě

 • logo
 • logo
 • logo
 • logo
 • logo
 • logo
 • logo
 • logo
 • logo
 • logo
flag
flag
flag
flag
flag
flag
flag
flag
 • absolvent

  Adam KlavíkTourism Management

  Bakaláře jsem vystudoval na VŠERS v Českých Budějovicích, na magistra už jsem přestoupil na VŠO v Praze. A nelituji toho – VŠO se mnohem více podobá veřejné škole a kvalita kantorů je tu 100% lepší. Třeba paní Palatková, která mě učila, je v cestovním ruchu velkým pojmem.

 • absolvent

  Jan Šrámek

  Na VŠO jsem se naučil samostatnosti a získal praxi v oboru. Kam jsme se přihlásili v rámci studentských soutěží, tam jsme sbírali ceny. A už během studia jsem se stal součástí organizační struktury několika projektů v cestovním ruchu. Nemůžu se dočkat, až začnu naplno pracovat.

 • absolvent

  Petra Benešová

  VŠO jsem vystudovala, teď na ní dokonce učím. Za ty roky se mnohé změnilo – škola jde neustále kupředu, zaměřuje se více na praxi, předměty jsou odbornější a úžeji zaměřené. Ačkoliv je konkurence na trhu obrovská, VŠO si stojí velmi dobře a můžu ji s klidným svědomím doporučit.

 • absolvent

  Jana Valentová

  Vystudované školy: VOŠ herecká, Akademie tělesné výchovy a sportu PALESTRA, Vysoká škola obchodní. Motto: Nebýt hulvátem v životě a lhářem na jevišti! „Který titul tedy používáte?“ „Žádný.“ Smích. „Důležitější je přeci, co mám v hlavě.“

 • absolvent

  Kristína Jíšová

  VŠO se jako jedna z mála škol v České republice skutečně věnuje praxi. Během studia jsme např. pracovali na projektech, jejichž výsledky se pak zabýval i Národní památkový ústav. Spoustu přednášek navíc vedli externí lektoři, takže jsme se věci učili tak, jak ve světě opravdu fungují.

 • absolvent

  Simona Kremerová

  Pracuje jako Program Coordinator ve společnosti Smaller Earth. V roce 2009 se zúčastnila pracovního pobytu v New Yorku. Tři a půl roku žila v Anglii a pracovala pro australskou cestovní kancelář. Práce Simoně nikdy nevadila, proto když dostala šanci jet do Ameriky jako pomocná síla v kuchyni, neváhala ani okamžik. Nasbírala zkušenosti, našla si nové přátele a z vydělaných peněz procestovala část Spojených států. Otevřely se jí tak dveře k pracovním příležitostem ve Španělsku nebo v Anglii. Dnes pracuje.

 • absolvent

  Jakub Velička

  Teorii letectví studoval v Oxford Aviation Academy. Praktický výcvik absolvoval v Česku a Polsku. Držitel pilotní licence CPL/ME/IR.Už jako dítě Jakub snil o tom, že se jednou stane pilotem. Cesta k cíli byla klikatá a musel tomu leccos obětovat. Začal studiem Marketingové komunikace na VŠFS, odkud přešel k Managementu leteckých podniků na VŠO. Aby ušetřil čas a peníze na pilotní výcvik, založil si vlastní firmu. Dnes je svému snu na dosah.