Přihlášení ke studiu

Přihlášku ke studiu na VŠO v akademickém roce 2017/2018 lze podávat:

 • od 1. února 2017 do 30. září 2017


Přihlášky

Elektronická přihláška

 • Na webu školy – PŘIHLÁŠKA  v pravém horním rohu
 • Zde vstoupíte do systému e-přihlášek jako nový uživatel
 • Důležité je zapamatovat si přihlašovací jméno a heslo
 • Zvolíte obor, který chcete studovat
 • Vyplníte všechny osobní údaje, adresy a zvolíte cizí jazyky, které budete studovat
 • Zaplatíte 400 Kč za přihlášku (poplatek pro přihlášky do akademického roku LS 2016/2017 je 500 Kč), variabilní symbol vám vygeneruje e-přihláška
 • Kompletování Vaší přihlášku můžete stále sledovat až do momentu přijetí ke studiu
 • E-přihlášku netisknete, máte ji neustále k dispozici na webu školy
 • Pokud zapomenete heslo do přihlášky, můžete si heslo změnit v aplikaci Generování nového hesla. Pro tuto možnost však musíte znát Vaše rodné číslo a e-mail, který jste uvedli při prvním přihlašování
 • Odešlete úředně ověřený doklad o Vašem předchozím vzdělání na adresu školy Spálená 14, Praha 1, 110 00, nebo přineste osobně na studijní oddělení školy - http://www.vso.cz/studijni-oddeleni/

Návratka k přihlášce ke studiu na VŠO

V případě, že obdržíte rozhodnutí o přijetí ke studiu na VŠO na Vámi zvolený obor, obdržíte zároveň také dopis s názvem „Vyjádření zájmu o studium“ – tzv. návratka k přihlášce ke studiu na VŠO. V tomto dopisu je uvedeno Vaše jméno, variabilní symbol, obor i forma studia. Dále je uvedeno datum, do kterého máte vyjádřit závazně svůj zájem o studium na VŠO. V dopise je uveden odkaz, kde tuto návratku najdete a přihlašovací hesla, kterými se dostanete právě do své návratky. Je potřeba vyplnit všechny údaje v návratce, abyste mohli být posléze zapsáni do studia.

Postup vyplňování návratky:

 • Do vyhledávače si zadáte adresu návratky http://is.vso-praha.eu/navratka, kterou máte uvedenou v dopise „Vyjádření zájmu o studium“
 • Zadáte login a heslo, které máte uvedeny v dopise a přihlásíte do své návratky ke studiu
 • V  „Potvrzení zájmu o studium“ je třeba potvrdit Váš zájem o studium, aby se Vám mohly otevřít i ostatní odkazy potřebné ke studiu
 • V „Doplňující informace (výběr předmětů)“ si vyberete volitelný předmět, pokud je pro Vámi vybraný obor do prvního semestru studia nabízen. V případě, že je u názvu volitelného předmětu uvedeno – 1.semestr, znamená to, že se jedná o dvousemestrální předmět a budete v něm pokračovat i ve 2.semestru studia. V tomto odkazu máte také k dispozici celý studijní plán Vámi zvoleného oboru.
 • V „Poplatky a školné“ si můžete zkontrolovat Vaši platbu školného na zimní semestr. K zápisu do studia se můžete dostavit až poté, co máte školné na zimní semestr uhrazeno.
 • V „Průkazová fotografie“ vložíte svou průkazovou fotografii, kterou budete mít v informačním systému školy a také na studentské kartě. Vámi vložená fotografie podléhá procesu schvalování. V případě, že je Vámi vložená fotografie odmítnuta, je potřeba vložit fotografii jinou, vhodnější pro účely studia. V případě, že je fotografie schválena, nemáte již možnost vkládat fotografii jinou.
 • „Změna hesla do systému elektronických návratek“ – zde si můžete změnit heslo do návratek. Login Vám zůstane stále stejný.
 • „Odhlášení ze systému návratek“ – možnost odhlášení z návratky.

Žádáme Vás o vyplnění všech částí návratky, aby byl umožněn Váš zápis do studia.

 • Změny prováděné v návratce po zápisu do studia již nebudou zohledněny.

 

Tištěná přihláška SEVT, nebo tištěná přihláška VŠO

 • U tištěné přihlášky nebudete moci sledovat kompletování Vaší přihlášky
 • Preferujeme e-přihlášku
 • Tištěná přihláška VŠO k dispozici v Informačním centru VŠO anebo na studijním oddělení
 • Při platbě 400 Kč (poplatek pro přihlášky do akademického roku LS 2016/2017 je 500 Kč)  za přihlášku uvádějte jako variabilní symbol vaše rodné číslo
 • Odešlete / přinesete vyplněnou přihlášku na adresu školy
 • Odešlete úředně ověřený doklad o Vašem předchozím vzdělání na adresu školy Spálená 14, Praha 1, 110 00, nebo přineste osobně na studijní oddělení školy - http://www.vso.cz/studijni-oddeleni/
 • Přihláška SEVT ke stažení zde stáhnout formulář


Návratka k přihlášce ke studiu na VŠO

 • postup návratky je totožný jako u elektronické přihlášky


Adresa školy

Vysoká škola obchodní v Praze, o. p. s.

Studijní oddělení

Spálená 14

110 00 Praha 1

Poplatky za přijímací řízení a platba školného

 • Platba administrativního poplatku Bc. je 400 Kč (poplatek pro přihlášky do akademického roku LS 2016/2017 je 500 Kč) a Ing. je 100 Kč za podání přihlášky

 • Informace o platbě školného a variabilní symbol obdržíte spolu s rozhodnutím o přijetí ke studiu

 • Při platbě nezapomeňte uvádět svůj variabilní symbol

 • Bankovní účet: 27-3548880297/0100

Rozhodnutí o přijetí

 • Potvrzení o přijetí včetně smlouvy a dalších potřebných informací obdržíte poštou

 • Pak je nutné podepsat smlouvu a obě vyhotovení zaslat zpět studijnímu oddělení

 • Následně je třeba dostavit se k zápisu do studia na VŠO

 • Jako oficiální akt přijetí ke studiu je potřeba absolvovat imatrikulaci