Přijímací řízení podle zákona

 • Přijetí ke studiu se řídí podle § 48 a § 49 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách


Podmínky k přijetí

 • Přijímací řízení probíhá na VŠO bez přijímacích zkoušek


Podmínky přijetí k Bakalářskému studiu (Bc.)

 • Podání platné přihlášky ke studiu v elektronické podobě (anebo formulář SEVT)
 • Včasné uhrazení administrativního poplatku 400 kč (poplatek pro přihlášky do akademického roku LS 2016/2017 je 500 Kč)
 • Doložení úředně ověřených listin podle typu školyAbsolventi SŠ

 • Předloží vysvědčení o maturitní zkoušce
 • Odešlou úředně ověřený doklad o předchozím vzdělání na adresu školy Spálená 14, Praha 1, 110 00, nebo přinesou osobně na studijní oddělení školy - http://www.vso.cz/studijni-oddeleni/

Absolventi VOŠ

 • Předloží maturitní vysvědčení, diplom a vysvědčení z VOŠ

 

Podmínky přijetí k navazujícímu Magisterskému studiu (Ing.)

 • Podání platné přihlášky ke studiu v elektronické podobě (anebo formulář SEVT)
 • Včasné uhrazení administrativního poplatku 100,- kč
 • Doložení úředně ověřených listin podle typu školyAbsolventi VŠ

 • Předloží diplom z předchozího bakalářského studia (vyjma absolventů VŠO)
 • Odešlou úředně ověřený doklad o předchozím vzdělání na adresu školy Spálená 14, Praha 1, 110 00, nebo přinesou osobně na studijní oddělení školy - http://www.vso.cz/studijni-oddeleni/