Dodatek k diplomu (Diploma Supplement)

je Vysokou školou obchodní v Praze vydáván automaticky a bezplatně všem absolventům v bakalářských a magisterských studijních programech.

Dodatek k diplomu odpovídá modelu, navrženému Evropskou komisí, Radou Evropy a UNESCO/CEPES.

Dodatek k diplomu je vydáván dvojjazyčně v českém a anglickém jazyce.

Dodatek k diplomu uvádí informace o držiteli kvalifikace, typu a úrovni kvalifikace, obsahu studia a dosažených výsledcích. Obsahuje také informace o vzdělávacím systému České republiky.

Dodatek k diplomu obsahuje výpis všech vykonaných zkoušek včetně dosaženého hodnocení, tabulku předmětů absolventů během studia s uvedením počtu kreditů a hodnocení dle stupnice ECTS. Zahrnuty jsou též předměty případného zahraničního studia, údaje o závěrečné práci, její obhajobě, státní zkoušce a celkové hodnocení studia.

Dodatek k diplomu neobsahuje žádné hodnocení, prohlášení o ekvivalenci kvalifikace ani doporučení k uznání kvalifikace.

Dodatek k diplomu má zlepšít mezinárodní transparentnost a akademické a profesní uznání kvalifikace. Doplňuje hlavní doklad o udělené kvalifikaci (diplom) a pomáhá zaměstnavateli nebo další univerzitě v Evropské unii porozumět předchozímu studiu a dosaženému vzdělání. 

Příklad dodatku k diplomu VŠO (.pdf)