Nabízíme progresivní studijní programy

jsme lídrem v nabídce studijních programů pro profese z oblasti cestovní ruch a management cestovního ruchu, průvodcovská činnost, služby a management letecké dopravy.

Neorientujeme se jen na teoretické znalosti, ale i na praktickou využitelnost získaných poznatků. Poskytujeme vzdělání současným i budoucím specialistům ve světě obchodu s širokými možnosti uplatnění v praxi.

Školné na VŠO patří k nejnižším na trhu soukromého vysokoškolského vzdělávání. Současně Vám garantujeme, že výše školného se v průběhu studia nebude měnit.

Přijetí probíhá bez přijímacích zkoušek. Dáváme šanci každému, kdo chce studovat. V průběhu studia se ukáže kdo na to má a kdo ne.