picture

MBA pro podnikatele a manažery

Připravili jsme pro vás roční profesní studium MBA ve spolupráci s partnerskou Vysokou školou podnikání a práva 

www.profesnivzdelavani.cz

Rozvíjejte své schopnosti a nerezignujte na možnost vašeho dalšího vzdělávání, absolvujte jedinečný roční MBA program pro manažery a podnikatele, který:

 • je garantován vysokou školou, oceníte kvalitu a úroveň studia
 • respektuje vysoké pracovní nasazení i osobní závazky, vystudujete do jednoho roku
 • respektuje specifické potřeby vzdělávání, zvolíte si vlastní volitelné moduly
 • probíhá v českém jazyce

 

HARMONOGRAM a časový rozvrh výuky

 

CENA studia s možností splátek a zvýhodněním pro studenty a absolventy VŠO

 • absolventi a studenti s vocherem  69.900,- bez DPH  (84 579,- včetně DPH)
 • standardní cena  89.900,- bez DPH  (108 779,- včetně DPH)

 

Podmínky PŘIJETÍ ke studiu

 • ukončené středoškolské vzdělání s maturitou a 3 roky praxe na manažerské pozici nebo
 • ukončené vysokoškolské vzdělání v bakalářském stupni studia a praxe na manažerské pozici
 • podmínkou přijetí ke studiu je dodání: strukturovaného životopisu a ověřené kopie o nejvyšším dosaženém vzdělání
 • přihlášky ke studiu od zimního semestru 2022/2023 přijímáme do pondělí 30. září 2022

 

PŘIHLÁŠKA KE STUDIU

 • přihlášku vyplníte ZDE

 

MÍSTO studia a KONTAKT

 

STUDIJNÍ MODULY A WORKSHOPY

Úvodní workshop          

Představení koncepce studia. Seznámení se studijním mentorem a koordinátory studia, kteří posluchačům sdělí doporučení pro efektivní studium a kontinuální práci na písemných projektech.

 

1. MARKETING (8 VÝUKOVÝCH HODIN)

garant: Jaroslav Holý, MBA

ředitel odboru marketingu a komunikace agentury CzechInvest

Řízení marketingových procesů včetně volby vhodné marketingové strategie pro různé typy organizací. Budování značky. Aplikace strategického i taktického marketingu napříč firmou se zaměřením na praktické využití a příklady. Řízení interního marketingu jako nástroje pro dosažení lepších výkonů firmy.

 

2. FINANČNÍ ŘÍZENÍ I. (8 VÝUKOVÝCH HODIN)

garant: Ing. Bc. Zuzana Virglerová, Ph.D.

působí v privátní sféře a současně i v akademickém prosředí, a to v Centru aplikovaného ekonomického výzkumu Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně a také v Itálii na University of Salerno.

Cílem modulu je (a) zorientovat se v účetních výkazech obchodních partnerů a provést základní analýzu jejich ekonomické situace; (b) vyhodnotit efektivitu zvažovaného investičního projektu s případnou volbou jeho profinancování; (c) rozdělit náklady na fixní a variabilní a určit bod zvratu.

 

3. MANAŽERSKÉ ICT (8 VÝUKOVÝCH HODIN)

garant: Ing. Miroslav Lorenc, Ph.D.

vedoucí Centra digitální transformace

Praktické dovednosti potřebné pro získávání, zpracování, analýzu a vyhodnocení ekonomických dat s akcentem na podnikovou praxi. Důraz je kladen zejména na tvorbu analýz, reportů, vizualizací a výstupů pro podporu rozhodování, ale i na kritické zhodnocení relevantnosti získaných dat.

 

4. MODERNÍ TRENDY V DATOVÉ ANALYTICE (8 VÝUKOVÝCH HODIN)

garant: Bc. Jan Chalas

spoluvlastník společnosti DataFriends 

Vyhodnocená data jsou základním předpokladem pro správné rozhodování a získání konkurenceschopnosti. Využít data chytře, znamená získat znalosti, jak správně postupovat při přípravě dat, při jejich uložení, automatickém vytěžování až po vytváření dynamických reportů či aplikaci strojového učení. Naučte se aplikovat moderní postupy datové analýzy, které znamenají pro firmy i široké vědní obory velký posun k efektivnějšímu data-driven rozhodovaní.

 

5. STRATEGICKÝ MANAGEMENT (8 VÝUKOVÝCH HODIN)

garant: MgA. Miroslav Matyáš

Proč je strategie pro řízení obchodu a podniků důležitá? Na jakých základech stojí? Jak se řídí a jak se vyhodnocuje? Jaké nástroje mám k dispozici? Jak zajistím motivaci a spolupráci potřebných týmů, kolegů, nadřízených, akcionářů?
Předmět a lektor poskytnou praktický pohled na téma řízení a pochopení strategie, jejích základů a způsobů řízení. Cílem je umožnit studentům aktivní osobní zkušenost, vyzkoušení a formulaci návodů, jak pracovat s klíčovými aspekty budování a řízení strategie a čeho se v tom ohledu vyvarovat.

 

6. PRÁVNÍ MINIMUM PRO PODNIKATELE (8 VÝUKOVÝCH HODIN)

garant: Ing. Mgr. Tereza Krupová, Ph.D.

vedoucí ústavně-právního oddělení Ministerstva spravedlnosti

Přehled právních odvětví a klíčových právních předpisů pro podnikatelskou praxi. Vzory právních dokumentů. Typy soudních řízení včetně alternativního řešení sporů. Role úřadů a správní řízení. Živnostenské právo – podnikatel, obchodní korporace, obchodní firma. Obchodně závazkové vztahy.

 

7. PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ (8 VÝUKOVÝCH HODIN)

garant: Ing. Miroslav Lorenc, Ph.D.

vedoucí Centra digitální transformace

Principy projektového a procesního managementu. Efektivní práce s vybranými nástroji pro podporu rozhodování, projektového řízení a hodnocení projektů. Demonstrace plánování a tvorby projektů, jejich realizace, kontroly výstupů, týmové spolupráce a zvyšování efektivity procesů na praktických příkladech.

 

Volitelné moduly (nepovinné)

1. FINANČNÍ ŘÍZENÍ II. (4 VÝUKOVÉ HODINY)

garant: Ing. Bc. Zuzana Virglerová, Ph.D.

působí v privátní sféře a současně i v akademickém prosředí, a to v Centru aplikovaného ekonomického výzkumu Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně a také v Itálii na University of Salerno.

Prakticky zaměřený modul věnovaný zpracování finanční analýzy vybraného subjektu v Excelu (horizontální a vertikální analýza výkazů, poměrové ukazatele, bankrotní a bonitní modely, EVA, pyramidový rozklad ROE). Výstupem modulu je tak šablona pro analýzu obchodních partnerů.

 

2. ŘÍZENÍ MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKŮ (4 VÝUKOVE HODINY)

garant: Ing. Jaroslav Šafránek

předseda představenstva GRALL a.s. 1995-2006

Průřezový modul navazující na znalosti získané v modulech předcházejících. Klíčové faktory úspěchu při řízení malých a středních podniků. Vymezení předmětu podnikání, systémy řízení společností, podnikové procesy a vztahy se zákazníky. Práce s lidskými zdroji se zaměřením na výběr, výchovu a vzdělávání zaměstnanců.

picture

NEJLEPŠÍ VOLBA PRO VAŠI BUDOUCÍ KARIÉRU

Rozvíjejte se a poznejte nové přátele na celý život

NAJDĚTE UPLATNĚNÍ V OBORU TĚCH NEJLEPŠÍCH

Získejte zkušenosti ze zahraničních univerzit a pracujte po celém světě

 • logo
 • logo
 • logo
 • logo
 • logo
 • logo
 • logo
 • logo
 • logo
 • logo
flag
flag
flag
flag
flag
flag
flag
flag
 • absolvent

  Adam KlavíkTourism Management

  Bakaláře jsem vystudoval na VŠERS v Českých Budějovicích, na magistra už jsem přestoupil na VŠO v Praze. A nelituji toho – VŠO se mnohem více podobá veřejné škole a kvalita kantorů je tu 100% lepší. Třeba paní Palatková, která mě učila, je v cestovním ruchu velkým pojmem.

 • absolvent

  Jan Šrámek

  Na VŠO jsem se naučil samostatnosti a získal praxi v oboru. Kam jsme se přihlásili v rámci studentských soutěží, tam jsme sbírali ceny. A už během studia jsem se stal součástí organizační struktury několika projektů v cestovním ruchu. Nemůžu se dočkat, až začnu naplno pracovat.

 • absolvent

  Petra Benešová

  VŠO jsem vystudovala, teď na ní dokonce učím. Za ty roky se mnohé změnilo – škola jde neustále kupředu, zaměřuje se více na praxi, předměty jsou odbornější a úžeji zaměřené. Ačkoliv je konkurence na trhu obrovská, VŠO si stojí velmi dobře a můžu ji s klidným svědomím doporučit.

 • absolvent

  Jana Valentová

  Vystudované školy: VOŠ herecká, Akademie tělesné výchovy a sportu PALESTRA, Vysoká škola obchodní. Motto: Nebýt hulvátem v životě a lhářem na jevišti! „Který titul tedy používáte?“ „Žádný.“ Smích. „Důležitější je přeci, co mám v hlavě.“

 • absolvent

  Kristína Jíšová

  VŠO se jako jedna z mála škol v České republice skutečně věnuje praxi. Během studia jsme např. pracovali na projektech, jejichž výsledky se pak zabýval i Národní památkový ústav. Spoustu přednášek navíc vedli externí lektoři, takže jsme se věci učili tak, jak ve světě opravdu fungují.

 • absolvent

  Simona Kremerová

  Pracuje jako Program Coordinator ve společnosti Smaller Earth. V roce 2009 se zúčastnila pracovního pobytu v New Yorku. Tři a půl roku žila v Anglii a pracovala pro australskou cestovní kancelář. Práce Simoně nikdy nevadila, proto když dostala šanci jet do Ameriky jako pomocná síla v kuchyni, neváhala ani okamžik. Nasbírala zkušenosti, našla si nové přátele a z vydělaných peněz procestovala část Spojených států. Otevřely se jí tak dveře k pracovním příležitostem ve Španělsku nebo v Anglii. Dnes pracuje.

 • absolvent

  Jakub Velička

  Teorii letectví studoval v Oxford Aviation Academy. Praktický výcvik absolvoval v Česku a Polsku. Držitel pilotní licence CPL/ME/IR.Už jako dítě Jakub snil o tom, že se jednou stane pilotem. Cesta k cíli byla klikatá a musel tomu leccos obětovat. Začal studiem Marketingové komunikace na VŠFS, odkud přešel k Managementu leteckých podniků na VŠO. Aby ušetřil čas a peníze na pilotní výcvik, založil si vlastní firmu. Dnes je svému snu na dosah.