picture

MBA

Připravili jsme pro vás roční profesní studium MBA ve spolupráci s partnerskou Vysokou školou podnikání a práva 

www.profesnivzdelavani.cz

Rozvíjejte své schopnosti a nerezignujte na možnost vašeho dalšího vzdělávání, absolvujte jedinečný roční MBA program pro manažery a podnikatele, který:

 • je garantován vysokou školou, oceníte kvalitu a úroveň studia
 • respektuje vysoké pracovní nasazení i osobní závazky, vystudujete do jednoho roku
 • respektuje specifické potřeby vzdělávání, zvolíte si vlastní volitelné moduly
 • probíhá plně v českém jazyce

 

HARMONOGRAM a časový rozvrh výuky

 • Kurz MBA - zimní semestr 2021/2022

 

CENA studia s možností splátek a zvýhodněním pro studenty a absolventy VŠO

 • absolventi a studenti s vocherem  69.900,- bez DPH  (84 579,- včetně DPH)
 • standardní cena  89.900,- bez DPH  (108 779,- včetně DPH)

 

Podmínky PŘIJETÍ ke studiu

 • ukončené středoškolské vzdělání s maturitou a 3 roky praxe na manažerské pozici nebo
 • ukončené vysokoškolské vzdělání v bakalářském stupni studia a praxe na manažerské pozici
 • podmínkou přijetí ke studiu je dodání: strukturovaného životopisu a ověřené kopie o nejvyšším dosaženém vzdělání
 • přihlášky ke studiu od zimního semestru 2021/2022 přijímáme do pondělí 30. září 2021
 • přihlášku vyplníte ZDE

 

MÍSTO studia a KONTAKT

 

STUDIJNÍ MODULY A WORKSHOPY

Úvodní workshop         

Představení koncepce studia. Seznámení s lektory, podmínkami a průběhem studia.

 1.       MARKETING

garant: Jaroslav Holý, MBA

ředitel odboru marketingu a komunikace agentury CzechInvest

Řízení marketingových procesů včetně volby vhodné marketingové strategie pro různé typy organizací. Budování značky. Aplikace strategického i taktického marketingu napříč firmou se zaměřením na praktické využití a příklady. Řízení interního marketingu jako nástroje pro dosažení lepších výkonů firmy.

2.       FINANČNÍ ŘÍZENÍ I.

garant: Ing. Bc. Zuzana Virglerová, Ph.D.

V rámci poradenství pro malé a střední podniky se zaměřuje na strategické řízení a interní procesy. Dlouhodobě působí v akademické sféře.

Vypovídací schopnost účetních výkazů pro kvalitní rozhodování manažera (rozvaha x výsledovka, informace skryté v příloze). Vztah zisku a cash flow, stanovení bodu zvratu, kalkulace, tvorba rozpočtu. Časová hodnota peněz a její dopady na investiční rozhodování firmy. Řízení rizika prostřednictvím derivátových transakcí.  

3.       MANAŽERSKÉ ICT

garant: Ing. Miroslav Lorenc, Ph.D.

vedoucí Centra digitální transformace

Praktické dovednosti potřebné pro získávání, zpracování, analýzu a vyhodnocení ekonomických dat s akcentem na podnikovou praxi. Důraz je kladen zejména na tvorbu analýz, reportů, vizualizací a výstupů pro podporu rozhodování, ale i na kritické zhodnocení relevantnosti získaných dat.

 4.       LEADERSHIP A MANAŽERSKÉ DOVEDNOSTI

garant: doc. PhDr. Ing. Eva Jarošová, Ph.D.

zástupkyně vedoucí katedry manažerské psychologie a sociologie VŠE v Praze a externí konzultantka QED Group

Nové trendy v leadershipu. Zásady klíčových manažerských dovedností v oblasti vedení lidí a podmínky jejich účinné aplikace. Analýza a reflexe vlastního stylu vedení lidí. Ovlivňování kreativního potenciálu pracovních skupin a týmů; formování inovativního klimatu v organizacích.  

5.       PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ

garant: Ing. Miroslav Lorenc, Ph.D.

vedoucí Centra digitální transformace

Principy projektového a procesního managementu. Efektivní práce s vybranými nástroji pro podporu rozhodování, projektového řízení a hodnocení projektů. Demonstrace plánování a tvorby projektů, jejich realizace, kontroly výstupů, týmové spolupráce a zvyšování efektivity procesů na praktických příkladech.

6.       STRATEGICKÝ MANAGEMENT

garant: MgA. Miroslav Matyáš

business development executive a management konzultant s více jak 14 let zkušeností z vyšších manažerských pozic ve významných zahraničních nadnárodních společnostech.

Poslání-mise, podnikatelské vize, analýza zájmových skupin, postup strategického řízení, situační analýza (predikativní), analýzy vnitřních předpokladů, analýzy globálního prostředí, analýza odvětví, konkurence v odvětví. Konfrontační SWOT mřížka výstupů ze situační analýzy, strategické varianty, typologie strategií, výběr strategie – optimalizace, implementace strategie, podnikatelské plány.  

7.       ŘÍZENÍ MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKŮ

garant: Ing. Jaroslav Šafránek

předseda představenstva GRALL a.s. 1995-2006

Průřezový modul navazující na znalosti získané v modulech předcházejících. Klíčové faktory úspěchu při řízení malých a středních podniků. Vymezení předmětu podnikání, systémy řízení společností, podnikové procesy a vztahy se zákazníky. Práce s lidskými zdroji se zaměřením na výběr, výchovu a vzdělávání zaměstnanců.

Závěrečný workshop

Cílem workshopu je poskytnout studentům možnost prezentace tezí jejich závěrečné práce a formou diskuse s odbornými garanty sdělit případná doporučení tak, aby byla závěrečná práce po formální i věcné stránce úspěšná. Společnou diskusí nad prezentovanými tématy mají studenti také možnost sdílet své zkušenosti v dané oblasti.

 

Volitelné moduly (nepovinné)

1.      FINANČNÍ ŘÍZENÍ II.

garant: Ing. Bc. Zuzana Virglerová, Ph.D.

V rámci poradenství pro malé a střední podniky se zaměřuje na strategické řízení a interní procesy. Dlouhodobě působí v akademické sféře.

Finanční plánování firmy. Řízení pracovního kapitálu (optimalizace výše zásob, řízení pohledávek a dluhů, optimalizace peněžních prostředků). Oceňování firmy pro vlastníka i investory.

2.      PRÁVNÍ MINIMUM PRO PODNIKATELE

garant: Ing. Mgr. Tereza Krupová, Ph.D.

vedoucí ústavně-právního oddělení Ministerstva spravedlnosti

Přehled právních odvětví a klíčových právních předpisů pro podnikatelskou praxi. Vzory právních dokumentů. Typy soudních řízení včetně alternativního řešení sporů. Role úřadů a správní řízení. Živnostenské právo – podnikatel, obchodní korporace, obchodní firma. Obchodně závazkové vztahy.

 

picture

NEJLEPŠÍ VOLBA PRO VAŠI BUDOUCÍ KARIÉRU

Rozvíjejte se a poznejte nové přátele na celý život

NAJDĚTE UPLATNĚNÍ V OBORU TĚCH NEJLEPŠÍCH

Získejte zkušenosti ze zahraničních univerzit a pracujte po celém světě

logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
flag
flag
flag
flag
flag
flag
flag
flag
 • absolvent

  Adam KlavíkTourism Management

  Bakaláře jsem vystudoval na VŠERS v Českých Budějovicích, na magistra už jsem přestoupil na VŠO v Praze. A nelituji toho – VŠO se mnohem více podobá veřejné škole a kvalita kantorů je tu 100% lepší. Třeba paní Palatková, která mě učila, je v cestovním ruchu velkým pojmem.

 • absolvent

  Jan Šrámek

  Na VŠO jsem se naučil samostatnosti a získal praxi v oboru. Kam jsme se přihlásili v rámci studentských soutěží, tam jsme sbírali ceny. A už během studia jsem se stal součástí organizační struktury několika projektů v cestovním ruchu. Nemůžu se dočkat, až začnu naplno pracovat.

 • absolvent

  Petra Benešová

  VŠO jsem vystudovala, teď na ní dokonce učím. Za ty roky se mnohé změnilo – škola jde neustále kupředu, zaměřuje se více na praxi, předměty jsou odbornější a úžeji zaměřené. Ačkoliv je konkurence na trhu obrovská, VŠO si stojí velmi dobře a můžu ji s klidným svědomím doporučit.

 • absolvent

  Jana Valentová

  Vystudované školy: VOŠ herecká, Akademie tělesné výchovy a sportu PALESTRA, Vysoká škola obchodní. Motto: Nebýt hulvátem v životě a lhářem na jevišti! „Který titul tedy používáte?“ „Žádný.“ Smích. „Důležitější je přeci, co mám v hlavě.“

 • absolvent

  Kristína Jíšová

  VŠO se jako jedna z mála škol v České republice skutečně věnuje praxi. Během studia jsme např. pracovali na projektech, jejichž výsledky se pak zabýval i Národní památkový ústav. Spoustu přednášek navíc vedli externí lektoři, takže jsme se věci učili tak, jak ve světě opravdu fungují.

 • absolvent

  Simona Kremerová

  Pracuje jako Program Coordinator ve společnosti Smaller Earth. V roce 2009 se zúčastnila pracovního pobytu v New Yorku. Tři a půl roku žila v Anglii a pracovala pro australskou cestovní kancelář. Práce Simoně nikdy nevadila, proto když dostala šanci jet do Ameriky jako pomocná síla v kuchyni, neváhala ani okamžik. Nasbírala zkušenosti, našla si nové přátele a z vydělaných peněz procestovala část Spojených států. Otevřely se jí tak dveře k pracovním příležitostem ve Španělsku nebo v Anglii. Dnes pracuje.

 • absolvent

  Jakub Velička

  Teorii letectví studoval v Oxford Aviation Academy. Praktický výcvik absolvoval v Česku a Polsku. Držitel pilotní licence CPL/ME/IR.Už jako dítě Jakub snil o tom, že se jednou stane pilotem. Cesta k cíli byla klikatá a musel tomu leccos obětovat. Začal studiem Marketingové komunikace na VŠFS, odkud přešel k Managementu leteckých podniků na VŠO. Aby ušetřil čas a peníze na pilotní výcvik, založil si vlastní firmu. Dnes je svému snu na dosah.