Absolventi, kteří se nezúčastnili slavnostní promoce si mohou diplom vyzvednout na studijním oddělení školy od 10.7.2017 v jeho úředních hodinách - 
https://www.vso.cz/studijni-oddeleni/


Příští termín promoce bude 8. listopadu 2017.

Více informací o místě konání promoce najdete v manuálu.