Obor průvodcovská činnost v cestovním ruchu

Studijní obor je nejen jedinečným z bakalářských studijních oborů českých vysokých škol, ale i z hlediska evropského. Zohledňuje požadavky Evropské normy EN 15 565 „Služby cestovního ruchu – požadavky na poskytovatele odborného vzdělávání a kvalifikačních programů pro turistické průvodce“.

 

Co se u nás naučíte?

Student získá odborné znalosti a schopnosti pro:

  • průvodcovské služby na nejvyšší evropské úrovni
  • znalost aspektů udržitelného rozvoje cestovního ruchu a ochrany životního prostředí, kulturně historického dědictví a kulturních tradic
  • schopnost péče o zábavu zákazníků, poskytování služby specifickým skupinám (seniorům, handicapovaným, MICE sektoru, atd.)
  • schopnost zajišťovat zábavné programy, animace, sociální interakce návštěvníků, zprostředkovávat zážitky, schopnost nabízet individuální služby, tematicky zaměřené programy
  • schopnost zajištění bezpečnosti klienta a ochrany jeho spotřebitelských práv

 

Studijní plán oboru Průvodcovská činnost v cestovním ruchu

 

Uplatnění absolventů:

  • v celém spektru kategorií průvodcovské činnosti (vedoucí zájezdu (tour manager), doprovod zájezdu (tour escort), průvodce cestovního ruchu (tourist guide), včetně dalších příbuzných činností, jako je činnost místního zástupce (local representative) atd.
  • v oblasti cestovních kanceláří a agentur, poskytování služeb MICE, agentur zajišťujících hostesky, doprovodných hotelových službách (např. concierge, banketové služby) atp.

 

To jsou oni.

Absolventi naší školy

Adam Klavík

absolvent

Bakaláře jsem vystudoval na VŠERS v Českých Budějovicích, na magistra už jsem přestoupil na VŠO v Praze. A nelituji toho – VŠO se mnohem více podobá veřejné škole a kvalita kantorů je tu 100% lepší. Třeba paní Palatková, která mě učila, je v cestovním ruchu velkým pojmem.

Jan Šrámek

absolvent

Na VŠO jsem se naučil samostatnosti a získal praxi v oboru. Kam jsme se přihlásili v rámci studentských soutěží, tam jsme sbírali ceny. A už během studia jsem se stal součástí organizační struktury několika projektů v cestovním ruchu. Nemůžu se dočkat, až začnu naplno pracovat.

Petra Benešová

absolventka

VŠO jsem vystudovala, teď na ní dokonce učím. Za ty roky se mnohé změnilo – škola jde neustále kupředu, zaměřuje se více na praxi, předměty jsou odbornější a úžeji zaměřené. Ačkoliv je konkurence na trhu obrovská, VŠO si stojí velmi dobře a můžu ji s klidným svědomím doporučit.

Jana Valentová

absolventka

Vystudované školy: VOŠ herecká, Akademie tělesné výchovy a sportu PALESTRA, Vysoká škola obchodní. Motto: Nebýt hulvátem v životě a lhářem na jevišti! „Který titul tedy používáte?“ „Žádný.“ Smích. „Důležitější je přeci, co mám v hlavě.“

Kristína Jíšová

absolventka

VŠO se jako jedna z mála škol v České republice skutečně věnuje praxi. Během studia jsme např. pracovali na projektech, jejichž výsledky se pak zabýval i Národní památkový ústav. Spoustu přednášek navíc vedli externí lektoři, takže jsme se věci učili tak, jak ve světě opravdu fungují.

Simona Kremerová

absolventka

Pracuje jako Program Coordinator ve společnosti Smaller Earth. V roce 2009 se zúčastnila pracovního pobytu v New Yorku. Tři a půl roku žila v Anglii a pracovala pro australskou cestovní kancelář.

Jakub Velička

absolvent

Teorii letectví studoval Oxford Aviation Academy. Praktický výcvik absolvoval v Česku a Polsku. Držitel pilotní licence CPL/ME/IR.

Jaroslava Kolářová

absolventka

Absolvovala studijní pobyt v Itálii. Při studiu pracuje v hotelnictví. Domluví se italsky, anglicky, francouzsky a trochu španělsky.

Barbora Malá

absolventka

Pracovala jako tazatelka callcentra nebo Project Manager. Nově nastoupila jako Marketing Manager VŠO a vede Klientské centrum. Jejím koníčkem je cestování, volejbal a cyklistika.