Obor průvodcovská činnost v cestovním ruchu

Studijní obor je nejen jedinečným z bakalářských studijních oborů českých vysokých škol, ale i z hlediska evropského. Zohledňuje požadavky Evropské normy EN 15 565 „Služby cestovního ruchu – požadavky na poskytovatele odborného vzdělávání a kvalifikačních programů pro turistické průvodce“.

 

Co se u nás naučíte?

Student získá odborné znalosti a schopnosti pro:

  • průvodcovské služby na nejvyšší evropské úrovni
  • znalost aspektů udržitelného rozvoje cestovního ruchu a ochrany životního prostředí, kulturně historického dědictví a kulturních tradic
  • schopnost péče o zábavu zákazníků, poskytování služby specifickým skupinám (seniorům, handicapovaným, MICE sektoru, atd.)
  • schopnost zajišťovat zábavné programy, animace, sociální interakce návštěvníků, zprostředkovávat zážitky, schopnost nabízet individuální služby, tematicky zaměřené programy
  • schopnost zajištění bezpečnosti klienta a ochrany jeho spotřebitelských práv

 

Studijní plán oboru Průvodcovská činnost v cestovním ruchu

Uplatnění absolventů:

  • v celém spektru kategorií průvodcovské činnosti (vedoucí zájezdu (tour manager), doprovod zájezdu (tour escort), průvodce cestovního ruchu (tourist guide), včetně dalších příbuzných činností, jako je činnost místního zástupce (local representative) atd.
  • v oblasti cestovních kanceláří a agentur, poskytování služeb MICE, agentur zajišťujících hostesky, doprovodných hotelových službách (např. concierge, banketové služby) atp.