Vlastní odborné publikace

Dne 8. 5. 2015 byl prorektor pro vědeckovýzkumnou činnost, rozvoj a inovace doc. Krpálek přizván a začleněn do redakční rady (international editorial team) vědeckého časopisu European Scientific Journal ESJ ̀s Index Copernicus Impact Factor, ICV 2013 = 8,25 

ISSN 1857 – 7881 (Print), ISSN 1857 – 7431 (Online) 

Akademičtí pracovníci VŠO výstupy své výzkumné činnosti prezentují na mezinárodních odborných konferencích. Úspěchem jsou především příspěvky na konferencích zařazených do Web of Science jako např:

v roce 2015

8th international Science Conference

Prpálek, P. Developing Entrepreneurial Skills using Project Teaching. Rural Environment Education Personality (REEP), Latvia, Jelgava, 2015 s. 115-121. ISBN 978-9984-48-178-4.

v roce 2014

17th Applications of Mathematics and Statistics in Economics

Malec, L. Studying economics and tourism industry relations by smooth partial least squares method depending on parameter. 17th Applications of Mathematics and Statistics in Economics. Poland, Jerzmanowice 2014. s. 173-179. ISBN: 978-83-7695-421-9.

v roce 2013

The 7th International Days of Statistics and Economics

Malec, L., Malec, M. Application of two-set multivariate statistical methods to the Czech Republic arrival tourism data. The 7th International Days of Statistics and Economics. Prague 2013. s. 937-946. ISBN: 978-80-86175-87-4.

Z rozsáhlé publikační činnosti pedagogů Vysoké školy obchodní v Praze, do které se zapojili pracovníci všech kateder, je třeba vyzvednout monografii člena katedry společenských věd doc. JUDr. et PhDr. Jana Štemberka, Ph.D. „Podnikání v automobilové dopravě v českých zemích v první polovině 20. století“, která byla vydána v roce 2010 na Karlově univerzitě v prestižním Nakladatelství Karolinum.

Ing. Stanislava Nechvílová je spoluautorkou knihy 'Projektový management podle IPMA', za kterou kolektiv autorů obdržel cenu vydavatelství Grada Publishing v oblasti ekonomické literatury za rok 2009.

Journal of Tourism and Services

Vědecký recenzovaný časopis Journal of Tourism and Services, vydávaný Vysokou školou obchodní, slouží k prezentaci domácí i zahraniční výzkumné, pedagogické a odborné činnosti pracovníků v oboru cestovního ruchu a služeb. V časopise jsou uveřejňovány analýzy, výstupy výzkumných prací a projektů, vědecké statě, eseje a informace z oboru cestovního ruchu a služeb v anglickém jazyce.

To jsou oni.

Absolventi naší školy

Adam Klavík

absolvent

Bakaláře jsem vystudoval na VŠERS v Českých Budějovicích, na magistra už jsem přestoupil na VŠO v Praze. A nelituji toho – VŠO se mnohem více podobá veřejné škole a kvalita kantorů je tu 100% lepší. Třeba paní Palatková, která mě učila, je v cestovním ruchu velkým pojmem.

Jan Šrámek

absolvent

Na VŠO jsem se naučil samostatnosti a získal praxi v oboru. Kam jsme se přihlásili v rámci studentských soutěží, tam jsme sbírali ceny. A už během studia jsem se stal součástí organizační struktury několika projektů v cestovním ruchu. Nemůžu se dočkat, až začnu naplno pracovat.

Petra Benešová

absolventka

VŠO jsem vystudovala, teď na ní dokonce učím. Za ty roky se mnohé změnilo – škola jde neustále kupředu, zaměřuje se více na praxi, předměty jsou odbornější a úžeji zaměřené. Ačkoliv je konkurence na trhu obrovská, VŠO si stojí velmi dobře a můžu ji s klidným svědomím doporučit.

Jana Valentová

absolventka

Vystudované školy: VOŠ herecká, Akademie tělesné výchovy a sportu PALESTRA, Vysoká škola obchodní. Motto: Nebýt hulvátem v životě a lhářem na jevišti! „Který titul tedy používáte?“ „Žádný.“ Smích. „Důležitější je přeci, co mám v hlavě.“

Kristína Jíšová

absolventka

VŠO se jako jedna z mála škol v České republice skutečně věnuje praxi. Během studia jsme např. pracovali na projektech, jejichž výsledky se pak zabýval i Národní památkový ústav. Spoustu přednášek navíc vedli externí lektoři, takže jsme se věci učili tak, jak ve světě opravdu fungují.

Simona Kremerová

absolventka

Pracuje jako Program Coordinator ve společnosti Smaller Earth. V roce 2009 se zúčastnila pracovního pobytu v New Yorku. Tři a půl roku žila v Anglii a pracovala pro australskou cestovní kancelář.

Jakub Velička

absolvent

Teorii letectví studoval Oxford Aviation Academy. Praktický výcvik absolvoval v Česku a Polsku. Držitel pilotní licence CPL/ME/IR.

Jaroslava Kolářová

absolventka

Absolvovala studijní pobyt v Itálii. Při studiu pracuje v hotelnictví. Domluví se italsky, anglicky, francouzsky a trochu španělsky.

Barbora Malá

absolventka

Pracovala jako tazatelka callcentra nebo Project Manager. Nově nastoupila jako Marketing Manager VŠO a vede Klientské centrum. Jejím koníčkem je cestování, volejbal a cyklistika.