picture

Rozvoj lidských zdrojů

Rozvoj lidských zdrojů v ekonomice dopravy - NOVÉ

Nový studijní obor nabízí kvalitní profesně orientované ekonomické vzdělání se zaměřením na lidské zdroje. Nejedná se pouze o běžně chápané vzdělávání v personalistice, ale o rozvoj lidských zdrojů, tedy o specifickou složku řízení lidských zdrojů, zaměřenou na péči o systematický profesní růst zaměstnanců, na organizaci podnikového vzdělávání a na kariérní řízení včetně koncipování různých podpůrných a motivačních programů pro zaměstnance. Studijní obor s takovým zaměřením je na trhu vzdělávání jedinečný a z hlediska uplatnění na trhu práce perspektivní. Je určen pro tvořivé mladé lidi, kterým nejsou vlastní zaběhané stereotypy, kteří rádi pracují se změnou, jsou komunikativní a zajímají se o práci s lidmi.

 

Student získá odborné znalosti a dovednosti zejména z:

 • podnikové ekonomiky, účetnictví, marketingu a managementu,
 • právních disciplín, vztahujících se k ekonomice, podnikání a státní správě,
 • personalistiky a řízení lidských zdrojů,
 • profesního vzdělávání a kariérního řízení,
 • psychologických a sociologických disciplín s důrazem na měkké dovednosti,
 • etiky, etikety, firemní kultury a obchodního jednání,
 • dopravních oborů, zejména letecké, silniční, železniční a říční dopravy,
 • soukromého podnikání v oborech blízkých personálním aktivitám, firemnímu a agenturnímu vzdělávání a poradenstvíStudijní plán oboru Rozvoj lidských zdrojů v ekonomice dopravy

 

Uplatnění absolventů:

 • v podnicích dopravy a v široké sféře souvisejících služeb jako podnikový ekonom, personalista – specialista pro oblast vzdělávání, kariérního plánování a dalších aktivit spojených s rozvojem lidských zdrojů,
 • ve státní správě, nejen v oblasti dopravy, ale v celé široké sféře státní správy, úřadů a institucí, ale i v samosprávě a v neziskovém sektoru, zejména na personálních a ekonomických odděleních, 
 • díky univerzálně pojaté profilaci na lidské zdroje na personálním úseku i ve všech obchodních oborech a službách,
 • samostatné podnikatelské aktivity na rostoucím trhu profesního a agenturního vzdělávání, personálních agentur, zprostředkovatelů práce apod.
picture

NEJLEPŠÍ VOLBA PRO VAŠI BUDOUCÍ KARIÉRU

Rozvíjejte se a poznejte nové přátele na celý život

NAJDĚTE UPLATNĚNÍ V OBORU TĚCH NEJLEPŠÍCH

Získejte zkušenosti ze zahraničních univerzit a pracujte po celém světě

 • logo
 • logo
 • logo
 • logo
 • logo
 • logo
 • logo
 • logo
 • logo
 • logo
flag
flag
flag
flag
flag
flag
flag
flag
 • absolvent

  Adam KlavíkTourism Management

  Bakaláře jsem vystudoval na VŠERS v Českých Budějovicích, na magistra už jsem přestoupil na VŠO v Praze. A nelituji toho – VŠO se mnohem více podobá veřejné škole a kvalita kantorů je tu 100% lepší. Třeba paní Palatková, která mě učila, je v cestovním ruchu velkým pojmem.

 • absolvent

  Jan Šrámek

  Na VŠO jsem se naučil samostatnosti a získal praxi v oboru. Kam jsme se přihlásili v rámci studentských soutěží, tam jsme sbírali ceny. A už během studia jsem se stal součástí organizační struktury několika projektů v cestovním ruchu. Nemůžu se dočkat, až začnu naplno pracovat.

 • absolvent

  Petra Benešová

  VŠO jsem vystudovala, teď na ní dokonce učím. Za ty roky se mnohé změnilo – škola jde neustále kupředu, zaměřuje se více na praxi, předměty jsou odbornější a úžeji zaměřené. Ačkoliv je konkurence na trhu obrovská, VŠO si stojí velmi dobře a můžu ji s klidným svědomím doporučit.

 • absolvent

  Jana Valentová

  Vystudované školy: VOŠ herecká, Akademie tělesné výchovy a sportu PALESTRA, Vysoká škola obchodní. Motto: Nebýt hulvátem v životě a lhářem na jevišti! „Který titul tedy používáte?“ „Žádný.“ Smích. „Důležitější je přeci, co mám v hlavě.“

 • absolvent

  Kristína Jíšová

  VŠO se jako jedna z mála škol v České republice skutečně věnuje praxi. Během studia jsme např. pracovali na projektech, jejichž výsledky se pak zabýval i Národní památkový ústav. Spoustu přednášek navíc vedli externí lektoři, takže jsme se věci učili tak, jak ve světě opravdu fungují.

 • absolvent

  Simona Kremerová

  Pracuje jako Program Coordinator ve společnosti Smaller Earth. V roce 2009 se zúčastnila pracovního pobytu v New Yorku. Tři a půl roku žila v Anglii a pracovala pro australskou cestovní kancelář. Práce Simoně nikdy nevadila, proto když dostala šanci jet do Ameriky jako pomocná síla v kuchyni, neváhala ani okamžik. Nasbírala zkušenosti, našla si nové přátele a z vydělaných peněz procestovala část Spojených států. Otevřely se jí tak dveře k pracovním příležitostem ve Španělsku nebo v Anglii. Dnes pracuje.

 • absolvent

  Jakub Velička

  Teorii letectví studoval v Oxford Aviation Academy. Praktický výcvik absolvoval v Česku a Polsku. Držitel pilotní licence CPL/ME/IR.Už jako dítě Jakub snil o tom, že se jednou stane pilotem. Cesta k cíli byla klikatá a musel tomu leccos obětovat. Začal studiem Marketingové komunikace na VŠFS, odkud přešel k Managementu leteckých podniků na VŠO. Aby ušetřil čas a peníze na pilotní výcvik, založil si vlastní firmu. Dnes je svému snu na dosah.