Rozvoj lidských zdrojů v ekonomice dopravy pro absolventy VOŠ

Cílem tohoto bakalářského studijního oboru je doplnění znalostí studentům, kteří již mají vystudovanou VOŠ. Předchozí studium stejného či podobného oboru je vítáno, není však podmínkou. Během zkrácené délky studia získají posluchači kvalitní ekonomické vzdělání zaměřené na personální management. V jeho rámci je studium profilováno na specifickou složku řízení lidských zdrojů, zaměřenou na péči o systematický růst zaměstnanců, na organizaci podnikového vzdělávání a na kariérní řízení, včetně podpory a motivace zaměstnanců.

 

Odborné znalosti

Student získá odborné znalosti z podnikové ekonomiky, managementu, personalistiky a řízení lidských zdrojů. Dovednosti, ve kterých posluchač na trhu práce zejména vynikne, jsou podniková ekonomika, profesní vzdělávání a kariérní řízení, a také psychologické a sociální disciplíny s důrazem na měkké dovednosti. A také firemní kultura a dva cizí jazyky. Posluchači získají praktické dovednosti z celé řady navazujících personálně orientovaných předmětů a projdou kursem prezentačních a komunikačních dovedností.

 

Uplatnění absolventů

Absolvent bude schopen najít široké uplatnění v mnoha zajímavých oborech, v podnicích dopravy a souvisejících služeb, například jako specialista vzdělávání a kariérního plánování, anebo ve státní správě a v personálních agenturách. Další zajímavou oblastí pro absolventy mohou být vlastní podnikatelské aktivity. Rostoucí trh profesního a agenturního vzdělávání nabízí mnoho příležitostí ke kreativnímu podnikání v oboru.

 

Stáhnout si studijní plán oboru (prezenční forma

 

Délka studia: 2 semestry při prezenční formě
Absolvent: získává titul Bc.
Možnosti studia: jen prezenční
Výše školného: 22.500 Kč / semestr

To jsou oni.

Absolventi naší školy

Adam Klavík

absolvent

Bakaláře jsem vystudoval na VŠERS v Českých Budějovicích, na magistra už jsem přestoupil na VŠO v Praze. A nelituji toho – VŠO se mnohem více podobá veřejné škole a kvalita kantorů je tu 100% lepší. Třeba paní Palatková, která mě učila, je v cestovním ruchu velkým pojmem.

Jan Šrámek

absolvent

Na VŠO jsem se naučil samostatnosti a získal praxi v oboru. Kam jsme se přihlásili v rámci studentských soutěží, tam jsme sbírali ceny. A už během studia jsem se stal součástí organizační struktury několika projektů v cestovním ruchu. Nemůžu se dočkat, až začnu naplno pracovat.

Petra Benešová

absolventka

VŠO jsem vystudovala, teď na ní dokonce učím. Za ty roky se mnohé změnilo – škola jde neustále kupředu, zaměřuje se více na praxi, předměty jsou odbornější a úžeji zaměřené. Ačkoliv je konkurence na trhu obrovská, VŠO si stojí velmi dobře a můžu ji s klidným svědomím doporučit.

Jana Valentová

absolventka

Vystudované školy: VOŠ herecká, Akademie tělesné výchovy a sportu PALESTRA, Vysoká škola obchodní. Motto: Nebýt hulvátem v životě a lhářem na jevišti! „Který titul tedy používáte?“ „Žádný.“ Smích. „Důležitější je přeci, co mám v hlavě.“

Kristína Jíšová

absolventka

VŠO se jako jedna z mála škol v České republice skutečně věnuje praxi. Během studia jsme např. pracovali na projektech, jejichž výsledky se pak zabýval i Národní památkový ústav. Spoustu přednášek navíc vedli externí lektoři, takže jsme se věci učili tak, jak ve světě opravdu fungují.

Simona Kremerová

absolventka

Pracuje jako Program Coordinator ve společnosti Smaller Earth. V roce 2009 se zúčastnila pracovního pobytu v New Yorku. Tři a půl roku žila v Anglii a pracovala pro australskou cestovní kancelář.

Jakub Velička

absolvent

Teorii letectví studoval Oxford Aviation Academy. Praktický výcvik absolvoval v Česku a Polsku. Držitel pilotní licence CPL/ME/IR.

Jaroslava Kolářová

absolventka

Absolvovala studijní pobyt v Itálii. Při studiu pracuje v hotelnictví. Domluví se italsky, anglicky, francouzsky a trochu španělsky.

Barbora Malá

absolventka

Pracovala jako tazatelka callcentra nebo Project Manager. Nově nastoupila jako Marketing Manager VŠO a vede Klientské centrum. Jejím koníčkem je cestování, volejbal a cyklistika.