V rámci oslav 25.výročí  programu Erasmus uspořádala na konci února Vysoká škola obchodní v Praze mezinárodní workshop na téma Tourism in Global World. Do Prahy přijeli pedagogové ze zahraničních partnerských univerzit, aby hovořili o různých aspektech cestovního ruchu v současném světě.
V průběhu týdne se uskutečnily přednášky pedagogů z partnerských univerzit v Albánii, Lotyšsku, Německu, Portugalsku, Slovensku, Španělsku a Velké Británii. Studenti managementu cestovního ruchu  a letecké dopravy pak na seminářích diskutovali o aktuálních otázkách cestovního ruchu v celosvětovém kontextu.
Na Vysoké škole obchodní patří vědeckovýzkumná činnost a zahraniční vztahy mezi významné priority a škola vytváří všechny předpoklady pro výměny studentů, pedagogů i zaměstnanců v rámci programu Erasmus, které jí umožňuje Extended Erasmus University Charter (Standard Charter and student placement), konstatovala v úvodu workshopu doc. Ing. Alžbeta Kiráľová, Ph.D., prorektorka pro vědeckovýzkumnou činnost a zahraniční vztahy.
Různé pohledy našich i zahraničních expertů  na roli cestovního ruchu v globálním světě byly hlavnímtématem mezinárodního workshopu na VŠO. Všichni účastníci zaujali svými podnětnými příspěvky.
Nigel Morpeth z Metropolitan University Leeds, autor řady odborných statí  v oblasti udržitelného rozvoje turismu, komunit, kulturních událostí a speciální zájmové  turistiky, se věnoval možnostem uplatnění globálních principů trvale udržitelného rozvoje turismu na lokální úrovni. Dzintra Atstaja, působící na BA School of Business and Finance v Rize, ukázala na případové studii z lotyšských reálií praktickou aplikaci principů tzv. Green Economy.  Francesco Redi z European University for Tourism v albánské Tiraně představil inovativní program Marco Polo na podporu malých a středních podniků v rámci cestovního ruchu. Problematice uplatnění studentů oborů cestovního ruchu v praxi se věnovala Sofia Eurico z Polytechnic Institute of Leira v Portugalsku. Monika Palatková z VŠO seznámila účastníky workshopu mimo jiné s brandingem České republiky jako turistické destinace, Šárka Tittelbachová s národním konceptem rozvoje turismu, Petra Benešová s tradicemi a budoucností českého lázeňství, o postoji Čechů k novým trendům v turistice hovořila Iveta Hamarnehová,   Pavel Janků a Roman Orlík se zabývali otázkami mezinárodní letecké dopravy.


Vybrané příspěvky z workshopu budou dále rozpracovány a na základě kladných recenzí následně publikovány ve speciálním čísle Journal of Tourism and Services na www.vso.cz.