Dodatečné
 zápisy do 1.ročníků probíhají na studijním oddělení. Úřední hodiny pro zápisy a další informace potřebné k zápisu najdete na http://is.vso-praha.eu/dok_server/slozka.pl?;id=10787

Zapsán může být pouze přijatý uchazeč, který uhradil školné na zimní semestr 2016/2017. Přehled o financování studia máte k dispozici v návratce ke studiu. V době zápisu musí být platba připsána na účtu školy, proto je třeba zvolit splatnost s minimálním jednotýdenním předstihem před termínem, kdy se dostavíte k zápisu.