Prorektorka pro zahraniční spolupráci a vnější vztahy Vysoké školy obchodní v Praze, o.p.s. vyhlašuje dodatečné  výběrové řízení na LS akademického roku 2014/2015 pro účastníky výměnných studijních a pracovních pobytů v rámci programu Erasmus+ na zahraničních vysokých školách a institucích.