Při příležitosti oslav 25. výročí vzniku programu ERASMUS se na VŠO v Praze v týdnu od 27. 2. do 2. 3. 2012,
uskuteční Erasmus Week.

 

Pedagogové z partnerských univerzit z Albánie, Lotyšska, Německa, Portugalska, Slovenska, Španělska a Velké Británie budou přednášet v anglickém jazyce na téma strategického marketingu, udržitelného rozvoje, motivace a nákupního rozhodování účastníků cestovního ruchu, ochrany práv zákazníků v letectví, Evropské politiky cestovního ruchu, Evropské strategie 2020 ap. - přesná témata přednášek, čas a místnosti, kde se budou přednášky konat jsou uvedeny na intranetu.

 

On the occasion of 25th anniversary of establishing the Erasmus Programme, VŠO in Prague organizes, between 27th February and 2nd March 2012, the Erasmus Week.

 

Pedagogical staffs from our partner universities in Albania, Latvia, Germany, Portugal, Slovakia, Spain and the United Kingdom will hold the lectures in English on the theme of Strategic Marketing, Sustainable Development, Rethinking Tourist Motivation and Decision Making, Protection of Consumers Rights in Aviation, European Policies for Tourism, European Strategy 2020 etc. - exact titles of the lectures, as well as time and classrooms where the lectures will take place, you can find on the intranet.