Jak přežít a uspět v novém světě? Konference pod záštitou VŠO 19.5.2016

12.04.2016

Transformace společnosti, ekonomiky a podnikání


Srdečně Vás zveme na jedinou konferenci svého druhu a obsahu vedenou profesorem Milanem Zeleným a Ivanem Baťkou s významnými českými ekonomy, podnikateli a manažery jako Pavel VosobaLukáš KovandaIlona Švihlíková,Pavel KohoutLadislav VernerTihomir ErdeljacLibor WitasekNorbert Brath,Andrea Lauren a Peter Krištofovič zaměřenou na transformaci společnosti, ekonomiky a podnikání na půdě Vysoké školy obchodní v Praze.

 
Místo:    Vysoká škola obchodní v Praze, Spálená 76/14, Praha 1
Datum:  19. 5. 2016 
Čas:       10:00 h - 18:30 h

Více inforamcí na http://www.milanzeleny.com/cs-CZ//stranky/1/-/0/422/jak-pezit-a-uspt-v-novem-svt