Do funkce nového rektora Vysoké školy obchodní v Praze (VŠO) byl slavnostně jmenován doc. Ing. Jindřich Ploch, CSc., který dosud působil na VŠO jako prorektor pro pedagogickou činnost, a zároveň jako vedoucí katedry letecké dopravy. Na postu rektora VŠO se chce zaměřit především na kvalitu vzdělávacího procesu a na prohloubení spolupráce s odbornými podniky, působícími zejména v oblasti cestovního ruchu a služeb v letecké dopravě civilního letectví České republiky a Evropské unie.

Slavnostní inaugurace nového rektora se konala v pátek 27. února v reprezentativních prostorách Vysoké školy obchodní. Jindřich Ploch většinu svého profesního života se věnuje letectví. Působil na vrcholových pozicích ve společnostech, jako jsou Letecký podnik LOM Praha, Výzkumný ústav letectva v Praze - Kbelích, Úřad pro civilní letectví a Evropská agentura pro bezpečnost letectví Evropské unie (EASA). Je významnou pedagogickou i vědeckou osobností a patří mezi uznávané autority v oblasti letectví.

Jindřich Ploch v roli rektora VŠO zúročí své dlouholeté zkušenosti, které získal především na půdě této vysoké školy – nejprve v roli vedoucího Katedry letecké dopravy a později také jako prorektor pro pedagogickou činnost. Jako zástupce vedoucího katedry inženýrského a radiotechnického zabezpečení letectva se po deset let věnoval pedagogické a vědecké činnosti také na Vojenské akademii Brno.

Během své kariéry působil Jindřich Ploch také jako prezident asociace obranného a bezpečnostního průmyslu ČR a zastupoval Českou republiku v NIAG (Nato Industrial Advisory Group). Je členem Světové organizace ředitelů podniků cestovního ruchu a letecké dopravy a členem kolegia cestovního ruchu ministryně místního rozvoje. Od roku 2008 je členem oborové rady ČVUT Praha – Provoz a řízení letecké dopravy. Také je členem akademické rady Vysoké školy obchodní v Praze.

„Je mi velkou ctí, že se stávám rektorem Vysoké školy obchodní právě v roce 15. výročí jejího založení. Budu se snažit, aby se Vysoká škola obchodní v Praze profilovala jako instituce, která poskytuje studentům kvalitní vzdělání v evropském kontextu a zároveň aktivně podporuje jejich zapojení do praxe, což je klíčový faktor při hledání jejich budoucího uplatnění,“ říká Jindřich Ploch. „Mou prioritou je také spolupráce s odbornými podniky působícími zejména v oblasti cestovního ruchu a služeb v letecké dopravě civilního letectví ČR a EU,“ dodává.

Velký důraz přikládá i systematické podpoře mezinárodní mobility studentů a akademických pracovníků, zaměření se na kvalitu jejich zahraničních pobytů a vytváření „mezinárodního prostředí“ na Vysoké škole obchodní.  Rektorát převzal po prof. Ing. Jaroslavě Durčákové, CSc., která úspěšně řídila školu uplynulé tři roky.