Mezinárodní kurz projektového managementu pro udržitelný cestovní ruch

04.07.2013

Vysoká škola obchodní v Praze, o. p. s. bude ve dnech 10. až 12. září 2013 hostit mezinárodní kurz projektového managementu pro udržitelný cestovní ruch. Jedná se o poslední nezpoplatněný kurz v České republice, v rámci iniciativy T4EST vzdělávání pro udržitelný evropský cestovní ruch s podporou programu celoživotního vzdělávání Evropské unie. 

Projektový management pro udržitelný cestovní ruch je nová metodika a kvalifikace pro navrhování a úspěšnou správu projektů v cestovním ruchu.

Kurz obsahuje tři dny intenzivního tréninkového programu kombinujícího dynamické přednášky, případové studie a malé skupinové interakce. Po absolvování kurzu budou účastníci schopni zvýšit svůj příspěvek k udržitelnosti cestovního ruchu a zároveň se zvýší jejich šance těžit z evropských fondů financování pro roky 2014-2020.  

Kurz je určen pro projektové manažery v cestovním ruchu, veřejné a soukromé organizace cestovního ruchu, zaměstnance ve státní správě, pracovníky v cestovním ruchu, studenty cestovního ruchu apod.    

Celý kurz bude veden v anglickém jazyce (bez tlumočení) a v případě, že jej účastník ukončí zkouškou, stane se kvalifikovaným Projektovým managerem  PM4ESD®. Zkouška je zpoplatněna – poplatek činí 90,- €.