Mezinárodní vědecká konference Ochrana civilní letecké dopravy 2012

10.12.2012

Katedra letecké dopravy Vysoké školy obchodní v Praze, o.p.s. společně s Letištěm Praha, a.s. úspěšně zorganizovali ve dnech 20. - 21. 11. 2012 v kongresovém sále Letiště Praha, a.s. mezinárodní vědeckou konferenci Ochrana civilní letecké dopravy (Air Transport Security) 2012
 

Informace o průběhu konference

 

Statistické údaje o:

  • Celkem přihlášeno 87 zájemců o účast na konferenci
  • Na konferenci registrováno 75 účastníků
  • Účastníci reprezentovali 29 institucí, z toho 2 ze zahraničí,
  • 44 účastníků bylo z 9 vysokých škol (ČVUT v Praze, Policejní akademie ČR, Univerzita obrany Brno, Univerzita Pardubice, Vysoká škola báňská Ostrava, VUT Brno, Žilinská univerzita v Žilině, VŠO v Praze, Technion Israel Institute of Technology – Izrael), z toho 15 studentů VŠO V Praze
  • Mezi účastníky byli zástupci Ministerstva dopravy ČR, Ústavu pro odborné zjišťování příčin leteckých nehod, Úřadu pro civilní letectví, Českých aerolinií, Řízení letového provozu ČR, Letiště Praha, Letiště Brno, Letiště Ostrava, Letiště Pardubice, PCS divize Rapiscan, Siemens, Alpha Flight, B&M InterNets, ITS Consulting, Let´s Fly, Scientis-EU a dalších.
  • Počet vystoupení na konferenci 18
  • Počet prezentací ve Sborníku konference 15
  • Prezentace výrobní produkce PCS spol. s.r.o., divize Rapiscan, Siemens

 

Program jednání:

Vystoupení zástupce MDČR

Ing. Jaromír Štolc, ředitel OCL / MD ČR

Vystoupení zástupce Vysoké školy obchodní v Praze, o.p.s.

Doc. Ing. Jindřich Ploch, CSc, prorektor pro pedagogickou činnost,

vedoucí Katedry letecké dopravy Vysoké školy obchodní v Praze, o.p.s.

Vystoupení zástupce Letiště Praha, a.s.

Ing. Jiří Pos, ředitel společnosti a předseda představenstva Letiště Praha, a. s.

Ing. Petr Hloušek, ředitel pro bezpečnost Letiště Praha, a.s.

Vyzvané přednášky

Prof. Ing. Antonín Kazda, CSc., Univerzita Žilina, Slovensko

AIRPORT DESIGN AND SECURITY ISSUES

Prof. Alan B. Kirschenbaum, Technion Israel Institute of Technology, Israel

THE STATE OF AIRPORT SECURITY:  A RESEARCH AGENDA

Přihlášené prezentace

Ing. Břetislav Beránek, CSc. , Ing. Jakub Hrabec, Ph.D., RNDr. Ladislav Mareček, CSc.  B&M InterNets, s.r.o. Brno, Ing. Jan Zýka, VŠO v Praze, o.p.s.

TRAINING OF AIRPORT SECURITY PERSONEL AS A SOURCE OF VALUABLE DATA

PhDr. Miroslav Hanák, ITS Consulting

PRINCIPIÁLNÍ OTÁZKY MANAGEMENTU LETECKÉ A LETIŠTNÍ BEZPEČNOSTI

Ing. Pavel Hošek, ŘLP ČR, s.p.

ODBAVENÍM CESTUJÍCÍCH OCHRANA V LETECKÉ DOPRAVĚ POUZE ZAČÍNÁ

Ing. Ladislav Kašpar, ČSA

BEZPEČNOST NA PALUBÁCH LETADEL LETECKÝCH DOPRAVCŮ

plk. gšt. Ing. Miroslav Bauer, Ph.D., UNOB Katedra letectva FVT

THE AIRSPACE STATE SOVEREIGNITY PROTECTION

doc. Ing. Pavel Fiala, Ph.D.,  Ing. et Ing. Paed IGIP Miroslav Janíček, Ph.D., VUT Brno

PREDIKCE CHOVÁNÍ JEDNOTLIVCŮ V MĚSTSKÉ AGLOMERACI A DALŠÍCH LOKALITÁCH SE SLOŽITÝMI SOCIÁLNÍMI VAZBAMI

Ing. Tomáš Duša, Scientis - EU, a.s.

ENHANCING THE SECURITY ISSUES OF GNSS SAFETY CRITICAL APPLICATION BY USING DATA FUSION METHOLOGY

doc. Ing. Pavel Fiala, Ph.D.,  Ing. et Ing. Paed IGIP Miroslav Janíček, Ph.D., VUT Brno

NESMRTÍCÍ ZBRANĚ, ELEKTROMAGNETICLKÉ IMPULSNÍ GENERÁTORY A OCHRANA PŘED TERORISMEM

doc. RNDr. Tureček Jaroslav Ph.D., Policejní akademie ČR

PROBLEMATIKA DETEKCE VÝBUŠNIN A ZBRANÍ NA POLICEJNÍ AKADEMII ČR

Ing. Stanislav Jonáš, Letiště Praha, a.s.

AUTOMATIZOVANÁ OCHRANA PERIMETRU LETIŠTĚ,

Ing. Zdeněk Truhlář, Letiště Praha, a.s.

NOVÉ MODELY BEZPEČNOSTNÍCH KONTROL CESTUJÍCÍCH NA LETIŠTÍCH

Marek Najman, Letiště Praha, a.s.

INTEGROVANÝ SYSTÉM VÝCVIKU BEZPEČNOSTNÍCH PRACOVNÍKU

Bc. Oto Hajzler, Ing. Vladimír Plos, ČVUT Praha

ACTIVITIES OF AIR TRANSPORT DEPARTMENT, FACULTY OF TRANSPORTATION SCIENCES, CTU IN THE SECURITY OF AIR TRANSPORT     

Prof. Ing. Zdeněk Žihla, CSc., Vysoká škola obchodní v Praze, o.p.s.

ÚLOHA KATEDRY LETECKÉ DOPRAVY VŠO V PRAZE PŘI REALIZACI NÁRODNÍHO ZNALOSTNÍHO CENTRA SECURITY

V LETECKÉ DOPRAVĚ

Diskuse a závěr prvního dne konference

Ing. Zdeněk Truhlář, Letiště Praha. a.s.

 

Program druhého dne konference

a)      Jednání vědeckého výboru konference na Vysoké škole obchodní v Praze

b)     Exkurse přihlášených účastníků konference na letišti Praha Ruzyně

V rámci jednání konference byl vydán Sborník příspěvků. Určitý počet výtisků sborníku je uložen k zapůjčení knihovně Vysoké školy obchodní, o.p.s., elektronická verze Sborníku a prezentace jsou dočasně uloženy u Ing. Zýky na VŠO (trvale budou uloženy v připravovaném centru znalostí).

 

Závěr:

Vědecký výbor konference na společném jednání s vedením VŠO v Praze hodnotil průběh konference jako úspěšný a vlastní obsah jednání jako přínosný. Vzhledem ke stanoveným cílům, zájmu o jednání a potřebě rozvíjet problematiku Security v letecké dopravě Vědecký výbor doporučil uskutečnit v roce 2013 druhý ročník mezinárodní vědecké konference Ochrana civilní letecké dopravy.

 

 
 

 

 

Informace o přípravě a zaměření druhého ročníku konference budou k dispozici na webových stránkách

www.vso-praha.eu v lednu 2013.

 

Это они.

Выпускники нашей школы

Adam Klavík

absolvent

Bakaláře jsem vystudoval na VŠERS v Českých Budějovicích, na magistra už jsem přestoupil na VŠO v Praze. A nelituji toho – VŠO se mnohem více podobá veřejné škole a kvalita kantorů je tu 100% lepší. Třeba paní Palatková, která mě učila, je v cestovním ruchu velkým pojmem.

Jan Šrámek

absolvent

Na VŠO jsem se naučil samostatnosti a získal praxi v oboru. Kam jsme se přihlásili v rámci studentských soutěží, tam jsme sbírali ceny. A už během studia jsem se stal součástí organizační struktury několika projektů v cestovním ruchu. Nemůžu se dočkat, až začnu naplno pracovat.

Petra Benešová

absolventka

VŠO jsem vystudovala, teď na ní dokonce učím. Za ty roky se mnohé změnilo – škola jde neustále kupředu, zaměřuje se více na praxi, předměty jsou odbornější a úžeji zaměřené. Ačkoliv je konkurence na trhu obrovská, VŠO si stojí velmi dobře a můžu ji s klidným svědomím doporučit.

Jana Valentová

absolventka

Vystudované školy: VOŠ herecká, Akademie tělesné výchovy a sportu PALESTRA, Vysoká škola obchodní. Motto: Nebýt hulvátem v životě a lhářem na jevišti! „Který titul tedy používáte?“ „Žádný.“ Smích. „Důležitější je přeci, co mám v hlavě.“

Kristína Jíšová

absolventka

VŠO se jako jedna z mála škol v České republice skutečně věnuje praxi. Během studia jsme např. pracovali na projektech, jejichž výsledky se pak zabýval i Národní památkový ústav. Spoustu přednášek navíc vedli externí lektoři, takže jsme se věci učili tak, jak ve světě opravdu fungují.

Simona Kremerová

absolventka

Pracuje jako Program Coordinator ve společnosti Smaller Earth. V roce 2009 se zúčastnila pracovního pobytu v New Yorku. Tři a půl roku žila v Anglii a pracovala pro australskou cestovní kancelář.

Jakub Velička

absolvent

Teorii letectví studoval Oxford Aviation Academy. Praktický výcvik absolvoval v Česku a Polsku. Držitel pilotní licence CPL/ME/IR.

Jaroslava Kolářová

absolventka

Absolvovala studijní pobyt v Itálii. Při studiu pracuje v hotelnictví. Domluví se italsky, anglicky, francouzsky a trochu španělsky.

Barbora Malá

absolventka

Pracovala jako tazatelka callcentra nebo Project Manager. Nově nastoupila jako Marketing Manager VŠO a vede Klientské centrum. Jejím koníčkem je cestování, volejbal a cyklistika.