Mezinárodní vědecká konference Ochrana civilní letecké dopravy 2013

23.08.2013

Katedra letecké dopravy Vysoké školy obchodní v Praze, o.p.s. společně s Letištěm Praha, a.s. pořádá ve dnech 19. - 20. 11. 2013 mezinárodní vědeckou konferenci Ochrana civilní letecké dopravy (Air Transport Security) 2013.

V minulém roce jsme na 1. mezinárodní vědecké konferenci Ochrana civilní letecké dopravy prezentovali vědecký úkol „Vliv lidského činitele v řetězci letecké dopravy jako obchodního prvku v cestovním ruchu“, jehož součástí byl požadavek vybudování „Národního znalostního centra pro oblast Security v letecké dopravě“. Odborná diskuse na konferenci k problematice Security v letecké dopravě a představa budování národního znalostního centra potvrdila správnost zvolené koncepce.

 

Vědecký výbor konference vyhodnotil průběh jednání a výsledky 1. Mezinárodní vědecké konference Ochrana civilní letecké dopravy jako pozitivní a přínosné a doporučil pořadatelům připravit v roce 2013 druhý ročník mezinárodní vědecké konference ke stejnému tématu Ochrana civilní letecké dopravy 2013.

 

S cílem dále rozvíjet myšlenky vlivu lidského činitele v řetězci letecké dopravy a představit výsledky prvních kroků při budování znalostního centra na VŠO Praha, připravuje Letiště Praha, a.s. ve spolupráci s Vysokou školou obchodní v Praze, o.p.s.

 

 

 

2. mezinárodní vědeckou konferenci:

 

 

 

“AIR TRANSPORT SECURITY 2013”

 

 

 

Organizační výbor si dovoluje pozvat Vás na jednání této konference a v případě Vašeho zájmu o osobní odborné vyjádření k danému tématu také nabízí možnost vystoupení v rámci prezentací, nebo v případě časové tísně při jednání k uveřejnění Vašeho příspěvku v rámci plánovaného sborníku konference.  

 

 

 

Konference se bude konat ve dnech 19. – 20. listopadu 2013.

 

 

 

Dne 19. listopadu budou v konferenčním sále Letiště Praha přednesena úvodní vystoupení zahraničních účastníků konference a zástupců Ministerstva dopravy, Odboru civilního letectví. Po těchto vystoupeních bude následovat jednání účastníků konference.

 

 

 

Dne 20. listopadu bude na Vysoké škole obchodní v Praze, o.p.s. zasedat vědecký výbor konference a pro zájemce z řad účastníků konference bude zajištěna exkurse na letišti Praha Ruzyně s odborným doprovodem.

 

 

 

Účast na konferenci je bez poplatku, zájemci však musí vzhledem k tématu konference zaslat ve stanovené době oficiální přihlášku podle přiloženého vzoru. Resumé přednesených referátů i přihlášené příspěvky, které nebudou z časových důvodů předneseny, budou přístupné ve sborníku. Pokyny pro zpracování příspěvků do sborníku jsou uvedeny v příloze.

 

Občerstvení v průběhu prvního dne konference bude zajištěno. Ubytování a dopravu si účastníci konference zajišťují sami.

 

 

 

Za organizátory konference

 

 

 

              doc. Ing. Jindřich ploch, CSc.                                   prof. Ing. Zdeněk Žihla, CSc.

 

Prorektor VŠO a vedoucí katedry letecké dopravy