Nová publikace Driving Tourism through Creative Destinations and Activities

12.01.2017

Publikace doc. Ing. Alžbety Kiráľové, Ph.D. s názvem Driving Tourism through Creative Destinations and Activities byla vydána nakladatelstvím IGI Global.

Publikace poskytuje komplexní diskuzi o unikátních a aktuálně vznikajících tématech a trendech v cestovním ruchu. Díky tématům jako je sociální networking, organizace destinačního managementu, motivace účastníků cestovního ruchu a rozvoj služeb je tato publikace klíčovým zdrojem akademického materiálu pro manažery, studenty a výzkumníky, kteří jsou aktivní v oblasti pohostinství a v cestovním ruchu. Více informací je dostupných zde.