Vysoká škola obchodní od akademického roku 2015/2016 nabízí nový studijní obor Rozvoj lidských zdrojů v ekonomice dopravy. Podrobné informace naleznete http://www.vso.cz/bakalarske-studijni-obory/#rlzed nebo na dnech otevřených dveří.