VŠO získala prodloužení akreditací pro své stávající studijní obory Cestovní ruch a Management cestovního ruchu na základě rozhodnutí Akreditační komise dne 7. - 9. 4. 2014.

Přihlašte se k nám do studia na https://is.vso-praha.eu/prihlaska/