Vysoká škola obchodní nabízí zkoušku před autorizovanou osobou pro profesní kvalifikaci „Průvodce cestovního ruchu“ kód 65-021-N podle Národní soustavy kvalifikací.