Kolektiv autorů katedry průvodcovské činnosti pod vedením doc. Ing. Věry Seifertové, CSc zpracoval zcela nově pojatou publikaci zohledňující postavení průvodců v cestovním ruchu působících v rámci současného globalizovaného trhu cestovního ruchu. 

Publikace je určena nejen pro studenty specializovaného bakalářského studijního oboru „průvodcovská činnost v cestovním ruchu“ a pro posluchače kurzů „Průvodcovské služby v cestovním ruchu“ v rámci bakalářského studijního oboru „Cestovní ruch“ a navazujícího magisterského oboru „Management cestovního ruchu“, ale též výkonným průvodcům, podnikatelům a pracovníkům v cestovním ruchu, pracovníkům veřejné správy a studentům dalších odborných škol zaměřených na cestovní ruch a průvodcovské služby.

Publikace je již k dispozici v knihkupectvích na území České a Slovenské republiky. Stálou zásobu knihy bude mít Knihkupectví Daniel (Národní 38, u Jungmannova náměstí) -  nejbližší knihkupectví VŠO. Knihu lze objednávat i na e-shopu Knihkupectví Daniel.