Role CzechTourism v systému řízení cestovního ruchu - Monika Palatková

11.03.2016

Vážené kolegyně a kolegové,dovolte mi vás jménem rektora VŠO doc. Ing. Jindřicha Plocha, CSc. pozvat na přednášku významné osobnosti z praxe. Je nám milou povinností přivítat ředitelku agentury CzechTourism doc. Ing. Moniku Palatkovou, Ph.D.


Přednáška na aktuální téma „Role CzechTourism v systému řízení cestovního ruchu“ se uskuteční 15. března v 14:00 na místnosti S1. Přijďte si poslechnout a diskutovat s jedním z nejvýznamnějších odborníků v České republice v oblasti turismu na téma, které strategicky ovlivňuje propagaci České republiky jako destinace cestovního ruchu v zahraničí i v České republice.

Ředitelka CzechTourism doc. Ing. Monika Palatková, Ph.D. mimo jiné také nedávno zvítězila v anketě o Osobnost cestovního ruchu 2015 u odborné veřejnosti (http://www.czechtourism.cz/clanky/monika-palatkova-s-prehledem-zvitezila-v-ankete-o/). Rozhovor s generální ředitelkou bude také obsahem nového čísla časopisu VŠO Guideamus a doc. Palatková také pedagogicky působí na naší škole.


Těšíme se na vaší účast.