Dne 30. 11. 2015 proběhl na VŠO seminář zaměřený na sociální cestovní ruch.
Odbornou lektorkou byla Mgr. Lucie Lauermanová, speciálním hostem byl Tomáš Zelenka, generální manažer a sekretář České sledge hokejové asociace 2004-2015, generální manažer a  hlavní trenér reprezentace sledge hokeje 2006-2011.

Obsahová náplň semináře byla následující.

  1. Podstata a význam sociálního cestovního ruchu
  2. Analýza a specifikace cílových skupin sociálního cestovního ruchu
  3. Aktuální dění v oblasti sociálního cestovního ruchu
  4. Principy komunikace a celkový přístup k osobám se specifickými potřebami
  5. Praktický workshop – prostorová orientace, doprovod pro osoby s nějakým zrakovým postižením, pohyb s invalidním vozíkem, bariéry, apod.

Základem celého semináře byl praktický přístup k tématu sociálního cestovního ruchu. Na „vlastní kůži“ si absolventi semináře vyzkoušeli situace, které prožívají lidé se specifickými potřebami v každodenním životě. Bližší informace a názory absolventů semináře budou součástí časopisu Guideamus.