Doktorát pod dvojím vedením:
Francouzské velvyslanectví v ČR nabízí českým studentům možnost získat stipendium francouzské vlády na doktorandské studium pod dvojím vedením ve všech vědních oborech (a jejich
podoborech), a to zejména v následujících oblastech:

 Přírodní vědy a vědy o Zemi 
 Exaktní a inženýrské vědy 
 Ekonomické a právní vědy 
 Humanitní a společenské vědy 
 Lékařství

Doktorandské studium pod dvojím vedením se připravuje současně na české a francouzské vysoké škole či univerzitě a student po jeho ukončení obdrží diplom uznávaný oběma vysokoškolskými vzdělávacími institucemi. Výzkumná práce tedy probíhá pod společným vedením jednoho českého a jednoho francouzského školitele.
Po dobu tří let pobývá doktorand v každém roce střídavě na jedné z univerzit (vysokých škol).

Během tří pobytů ve Francii pobírá doktorand po dobu pěti měsíců stipendium francouzské vlády.
Stipendium francouzské vlády na doktorandská studia pod dvojím vedením je udělováno na 3 roky, bez možnosti prodloužení.

Podmínky přípravy a realizace tohoto typu doktorandského studia přesně definuje dokument zvaný « smlouva o disertační doktorandské práci pod dvojím vedením », společně podepsaný příslušnou francouzskou a českou vysokoškolskou vzdělávací institucí.

Stáž:
Francouzské velvyslanectví v ČR nabízí českým studentům možnost získat stipendium francouzské vlády na výzkumnou stáž ve všech vědních oborech (a jejich podoborech), a to zejména v následujících oblastech:

 Přírodní vědy a vědy o Zemi 
 Exaktní a inženýrské vědy 
 Ekonomické a právní vědy 
 Humanitní a společenské vědy 
 Lékařství

Francouzské velvyslanectví v ČR nabízí českým studentům stipendia na stáž ve Francii v délce od 1 do 3 měsíců na univerzitách, ve výzkumných centrech, knihovnách nebo fakultních nemocnicích (CHU).

Stáž by měla odpovídat potřebám žadatele na pobyt ve Francii: např. seznámit se ve Francii s technikou, která v České republice není dosud známa, studium děl, která nejsou v České republice k dispozici, vypracovat studii týkající se Francie či absolvovat ve Francii speciální krátkodobé studium

Bližší informace:
http://www.ifp.cz/BGF-2015-DC?lang=cs
http://www.ifp.cz/BGF-2015-ST?lang=cs