Stipendijní program Romského vzdělávacího fondu pro romské vysokoškolské studenty na akademický rok 2015-2016

15.04.2015

Stipendijní program nabízí v otevřené akademické soutěži stipendium romským studentům bakalářského, magisterského či doktorského studia studujícím na státem akreditovaných vysokých školách, kteří jsou občany nebo mají trvalý pobyt v Albánii, Bosně a Hercegovině, Bulharsku, Chorvatsku, České republice, Maďarsku, Kosovu, Makedonii, Černé Hoře, Rumunsku, Srbsku, Slovensku a Turecku.

Veškeré informace a pokyny REF SP pro akademický rok 2015-2016 jsou zveřejněny na stránkách Romského vzdělávacího fondu v angličtině i češtině.

Podávání přihlášek probíhá pouze elektronickou formou skrze on-line systém pro podávání žádostí (OAS).

Uzávěrka pro podávání žádostí je 11. května 2015!