Vědecký recenzovaný časopis Journal of Tourism and Services zařazen do

05.12.2014

Rada pro výzkum, vývoj a inovace na svém 299. zasedání dne 28. 11. 2014 schválila aktualizaci "Seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v České republice v roce 2014" Vědecký recenzovaný časopis Journal of Tourism and Services, vydávaný VŠO v Praze byl zařazen na aktualizovaný seznam platný pro rok 2015.