Vysoká škola obchodní se stala spolupořadatelem mezinárodní vědecké konference konané 7. 11. 2016 na půdě VŠE.

MEZINÁRODNÍ VĚDECKÁ KONFERENCE „Schola nova, quo vadis?“
Katedra didaktiky ekonomických předmětů Fakulty financí a účetnictví VŠE v Praze pořádá ve spolupráci s Katedrou pedagogiky NHF Ekonomickej univerzity v Bratislave a Vysokou školou obchodní v Praze při příležitosti oslav 25. výročí Fakulty financí a účetnictví VŠE v Praze a 55. výročí Katedry pedagogiky NHF Ekonomickej univerzity v Bratislave mezinárodní vědeckou konferenci „Schola nova, quo vadis?“. Součástí této konference bude workshop „Využití aktivizujících metod a interaktivní tabule ve výuce ekonomických předmětů“.