Praha, 3. září 2015 – Nový vzdělávací holding Akademická aliance, a.s., v jejímž portfoliu je Vysoká škola podnikání a práva (Původně Vysoká škola podnikání z Ostravy a Vysoká škola manažerské informatiky, ekonomiky a práva z Prahy), Panevropská vysoká škola v Bratislavě a další vzdělávací instituce všech stupňů vzdělávání převážně v Moravskoslezském kraji, završil další proces akvizice. Součástí holdingu se začátkem letošního září stala také Vysoká škola obchodní v Praze, o.p.s. 


Strategie Akademické aliance společně s partnery PROSPERITA holding, a.s. a původními akcionáři VŠMIEP a.s. potvrzuje současný trend efektivity v organizaci vysokých škol za jediným účelem: připravit silné ekonomické zázemí vzdělávacích subjektů, které budou připravovat studenty optimálněji než dosud na jejich budoucí profesní uplatnění. Propojování několika vysokých škol do Akademické aliance má za cíl vytvořit dominantní vzdělávací instituci středoevropského charakteru postavenou mimo jiné na společných vzdělávacích programech, vědecko výzkumných projektech či publikační činnosti a silném personálním zázemí. Přispívá k tomu výrazná společenská objednávka na propojení studia s praxí, zejména navázanou na firmy rozmanitého výrobního a technického zaměření nebo orientací na služby.

Studijní obory VŠO zaměřené na cestovní ruch a služby v letecké dopravě s bezmála 3000 studenty doplňují škálu ostatních silných programů v holdingu s vysokou přidanou hodnotou a rychlou návratností školného v podobě kvalitního uplatnění na trhu práce.

Nástup nového vlastníka zřizovatele a nové Správní rady VŠO garantuje studentům vytvoření ještě pevnějšího základu pro jejich kvalitní vzdělání a kariérní růst. Pedagogickému jádru zase jistotu dalšího rozvoje školy. "Naším záměrem je dosahovat cestou propojování vzdělávacích institucí synergických a dalších inovačních a konkurenčních efektů s cílem umocnit a zvyšovat přidanou hodnotu pro klienta - studenta. To bychom rádi nabídli a zvládli mimo jiné i správnými produkty. Tedy obory, přizpůsobenými potřebám trhu práce a dovednostně orientovanou výukou s praktickými prvky, bez memorování a zahlcování nadbytečnými informacemi. Již několikrát náš tým odborníků rovněž potvrdil, že jedním z prvořadých záměrů holdingu je vedení posluchačů k podnikavosti, inspirativnímu myšlení s nápady, které budou mít šanci na život. V tom vidíme perspektivu vysokoškolského potenciálu získaných vědomostí. Již dávno nejde o vzdělání pro vzdělání, ale o to, aby se náš absolvent dokázal prosadit a byl užitečným a respektovaným manažerem nebo třeba založil svůj vlastní podnik,“ říká Ing. Radan Jünger, předseda představenstva Akademické aliance, a.s.


Další informace poskytne

Ing. Radan Jünger, předseda představenstva Akademické aliance, a.s.
Mobil: 603 252 328
E-mail: radan.junger@vsp.cz