VŠO vydala 7. číslo vědeckého recenzovaného časopisu Journal of Tourism and Services

28.01.2014


Deadline pro další vydání je 15. dubna 2014.


Z obsahu:


Scientific Papers
Destination Management Organizations (DMOs) and Crisis Management)
Tourism Seasonality: a Complementary Approach
Corporate Social Responsibility as a Competitive Advantage in Tourism Sector
NationalKnowledge Air Transportation Security Centre and its Relation to Other Transportation Modes

Book Reviews
René Petráš (2013) Právo a cestovní ruch, UJAK, Praha 2013, s. 224, ISBN 978-80-7452-032-7
Kateřina Brožová, Carlos Ferrer Penaranda (2009) Aventura 1, Nakladatelství Klett Praha, s. 221, ISBN 978-80-7397-022-2

Industry News

Press Releases

Professor Vratislav Čapek´s 90th Anniversary