Vysoká škola obchodní v Praze obdržela certifikát za úspěšnou realizaci projektů mobility v rámci programu Erasmus mezi lety 2007 – 2013

24.11.2014

Národní agentura pro evropské vzdělávací programy (NAEP) udělila v listopadu letošního roku Vysoké škole obchodní v Praze certifikát za úspěšnou realizaci projektů mobility v rámci programu Erasmus mezi lety 2007 – 2013. VŠO se účastní programu Erasmus od akademického roku 2003/2004. VŠO rovněž obdržela rozšířenou Listinu programu Erasmus pro vysokoškolské vzdělávání na období akademického roku 2013/2014 a v roce 2014 získala tuto Listinu na období 2014 – 2020.

Od roku 2003 se na VŠO zúčastnilo studijní mobility v rámci programu Erasmus 111 studentů, z toho nejvíce (42) jich vyjelo do Španělska. Následují Rakousko (25), Německo (18), Polsko (14), Lotyšsko (6), Belgie (5) a Slovinsko (1). Průměrná délka pobytu činila 4 měsíce. Co se týče příjezdů, na VŠO v daném období přijelo 25 studentů, 17 z Německa, 6 ze Slovenska a 2 z Polska, s průměrnou délkou pobytu 4 měsíce.  

Výměnných mobilit v rámci programu Erasmus se zúčastnilo rovněž 74 pedagogů a zaměstnanců VŠO. V daném období navštívili Slovensko (19), Německo (17), Polsko (13), Španělsko (9), Maďarsko (6), Belgii (5), Rakousko (4) a Slovinsko (1). Na VŠO naopak zavítalo 68 pedagogů a zaměstnanců z partnerských univerzit v Polsku (22), Lotyšsku (14), Německu (7), Portugalsku (7), Slovensku (5), Španělsku (4), Velké Británii (3), Turecku (3), Slovinsku (2) a Finsku (1). Průměrná délka jejich pobytu v Praze činila 3,5 dne.