Hromadné zápisy do 1. ročníků v únoru 2019

Úterý  29. ledna  2019

Příchod a registrace

Obor

Studenti abecedně podle příjmení

Prezentace informací

13.00 - 16.00

CR, SLD

MCR, MLP

všichni studenti hohoto oboru

13.00 - 16.00

       

Středa 30. ledna  2019

Příchod a registrace

Obor

Studenti abecedně podle příjmení

Prezentace informací

10.00 - 12.00

CR,SLD

MCR, MLP

všichni studenti tohoto oboru

10.00 - 12.00

       


Použité zkratky:

CR -  bakalářský obor Cestovní ruch pro absolventy střední školy

SLD -  bakalářský obor Služby letecké dopravy v cestovním ruchu pro absolventy střední školy

MCR – navazující magisterský obor Management cestovního ruchu

MLP – navazující magisterský obor Management leteckých podniků

 

Informace k zápisům do studia

Místo konání zápisů

  • Zápisy se konají v budově školy, ve Spálené ulici 14, Praha 1 na studijním oddělení, 1. mezipatro, budova S.
  • Příchod je možný pasážemi z ulice Spálená, Vladislavova nebo Purkyňova. V pasáži budou umístěny navigační cedule.

Čas konání zápisů

  • Žádáme Vás o dodržení času příchodu v uvedeném časovém rozmezí. Každý student musí být zaregistrován a zapsán do studia.
  • Při registraci student prokáže svou totožnost občanským průkazem či jiným identifikačním dokladem.
  • Samotný zápis bude probíhat zhruba 1 hodinu.

Program zápisu

  • Při registraci a zápisu do studia obdrží student potvrzení o studiu, přihlašovací údaje do informačního systému školy, smlouvu o studiu podepsanou rektorem VŠO v Praze, o.p.s. (v případě, že podepsanou smlouvu zaslali s předstihem do školy).
  • Student, který nevložil fotografii do návratky bude vyfotografován na průkaz ISIC,ALIVE a do informačního systému školy.
  • Studenti budou seznámeni s informačním systémem školy.
  • Zapsán může být pouze student, který má uhrazené školné na letní semestr 2018/2019. V době zápisu musí být platba připsána na účtu školy, proto je třeba zvolit splatnost s minimálním jednotýdenním předstihem před termínem konání zápisu.