Délka studia: prezenční forma trvá 2 semestry, kombinovaná forma trvá 3 semestry
Absolvent: získává titul Bc. [bakalář]
Průběh kombinované studium: Jednou za dva týdny v pátek 16:45-20:00 a v sobotu 8:30-19:00 dle rozvrhu
Výše školného: 22.500,- Kč za jeden semestr