Výzkumné projekty v roce 2017

GA22_2/2016

Zadavatel: Grantová agentura Akademické aliance

Název projektu: Postoj generace Y a Z ke sportovním aktivitám a sportovnímu cestovnímu ruchu

Hlavní řešitel: Doc. Ing. Alžbeta Kiráľová, Ph.D.

Řešitelské období: 28. 2. 2017 – 31. 8. 2017

Anotace projektu: Projekt si kladl za cíl zaplnit mezeru ve výzkumu a připojit se ke stávajícím studiím v oblasti sportovního cestovního ruchu, poskytnout jedinečný pohled na postoj generace Y a Z k sportovním aktivitám a sportovnímu cestovnímu ruchu a s přihlédnutím k vlivu Generace Y a Z na trhu sportovního cestovního ruchu, zjistit preference spotřebitelského chování při výběru destinace těchto dvou segmentů v České republice. Projekt byl úspěšně ukončen v souladu se zadávací dokumentací.

 

GA17_2/2016:

Zadavatel: Grantová agentura Akademické aliance

Název projektu: „Start_up projekty / Zavedení nově koncipovaného předmětu“

hlavní řešitel: Ing. Jitka Zichová

řešitelské období: 28. 2. 2017 – 15. 8. 2017

Anotace projektu: Projekt byl zacílen na zavedení nově koncipovaného předmětu, který by vyplnil mezeru mezi informacemi získávanými v rámci běžného akademického vzdělávání a znalostmi, tedy schopnostmi jejich praktické aplikace v reálném pracovním prostředí. Projekt byl úspěšně ukončen a významně se podílel na zapojení studentů do vědeckovýzkumných aktivit, jak je uvedeno v předchozím článku b)

 

FRV reg. č. 1/2017:

Název projektu: Vybrané koncepty hodnocení kvality v ubytovacích a stravovacích službách v České republice

Hlavní řešitel: Ing. Jana Kalousová

Řešitelské období: 1. 9. 2017 - 1. 11. 2018

Anotace projektu: Cílem tohoto interního vědeckého projektu je evaluace vybraných konceptů hodnocení kvality v ubytovacích a stravovacích službách v České republice, a to jednak z pohledu zákazníka, z pohledu firmy jako poskytovatele služby cestovního ruchu, ale také z pohledu konkrétních norem a standardů, kterými se kvalita služeb měří. Součástí projektu je i propojení udržitelnosti a kvality poskytovaných služeb v oblasti cestovního ruchu, které je zakotveno ve společenské odpovědnosti firem (Corporate Social Responsibility, CSR). Součástí projektu je zhodnocení využití CSR v ubytovacích a stravovacích službách s uvedením konkrétních nástrojů. Tento projekt byl v roce 2017 pouze zahájen, řešitelské období probíhá a není ještě ukončen, jak vyplývá z výše uvedené specifikace projektu.

Это они.

Выпускники нашей школы

Adam Klavík

absolvent

Bakaláře jsem vystudoval na VŠERS v Českých Budějovicích, na magistra už jsem přestoupil na VŠO v Praze. A nelituji toho – VŠO se mnohem více podobá veřejné škole a kvalita kantorů je tu 100% lepší. Třeba paní Palatková, která mě učila, je v cestovním ruchu velkým pojmem.

Jan Šrámek

absolvent

Na VŠO jsem se naučil samostatnosti a získal praxi v oboru. Kam jsme se přihlásili v rámci studentských soutěží, tam jsme sbírali ceny. A už během studia jsem se stal součástí organizační struktury několika projektů v cestovním ruchu. Nemůžu se dočkat, až začnu naplno pracovat.

Petra Benešová

absolventka

VŠO jsem vystudovala, teď na ní dokonce učím. Za ty roky se mnohé změnilo – škola jde neustále kupředu, zaměřuje se více na praxi, předměty jsou odbornější a úžeji zaměřené. Ačkoliv je konkurence na trhu obrovská, VŠO si stojí velmi dobře a můžu ji s klidným svědomím doporučit.

Jana Valentová

absolventka

Vystudované školy: VOŠ herecká, Akademie tělesné výchovy a sportu PALESTRA, Vysoká škola obchodní. Motto: Nebýt hulvátem v životě a lhářem na jevišti! „Který titul tedy používáte?“ „Žádný.“ Smích. „Důležitější je přeci, co mám v hlavě.“

Kristína Jíšová

absolventka

VŠO se jako jedna z mála škol v České republice skutečně věnuje praxi. Během studia jsme např. pracovali na projektech, jejichž výsledky se pak zabýval i Národní památkový ústav. Spoustu přednášek navíc vedli externí lektoři, takže jsme se věci učili tak, jak ve světě opravdu fungují.

Simona Kremerová

absolventka

Pracuje jako Program Coordinator ve společnosti Smaller Earth. V roce 2009 se zúčastnila pracovního pobytu v New Yorku. Tři a půl roku žila v Anglii a pracovala pro australskou cestovní kancelář.

Jakub Velička

absolvent

Teorii letectví studoval Oxford Aviation Academy. Praktický výcvik absolvoval v Česku a Polsku. Držitel pilotní licence CPL/ME/IR.

Jaroslava Kolářová

absolventka

Absolvovala studijní pobyt v Itálii. Při studiu pracuje v hotelnictví. Domluví se italsky, anglicky, francouzsky a trochu španělsky.

Barbora Malá

absolventka

Pracovala jako tazatelka callcentra nebo Project Manager. Nově nastoupila jako Marketing Manager VŠO a vede Klientské centrum. Jejím koníčkem je cestování, volejbal a cyklistika.