Akademické uznávání

Mobilita je považována za splněnou, přiveze-li student Výpis výsledků studia (transcript of records) odpovídající studijní smlouvě. Povinností studenta je tedy nejen strávit v zahraničí dobu uvedenou ve finanční dohodě, ale také dodržet schválený studijní program specifikovaný ve studijní smlouvě. Při nesplnění schváleného studijního programu může škola po studentovi požadovat vrácení části nebo celé přidělené finanční podpory. 

 

Opakované výjezdy studentů

Evropská komise stanovila následující pravidla pro opakovaný výjezd na mobilitu studentů v programu Erasmus+:

 • Student může získat 12 měsíců pobytu v zahraničí v rámci každé úrovně studia, tj. bakalářského, magisterského i doktorského. Tuto časovou dotaci může pokaždé využít pro studijní pobyt i praktickou stáž.
 • Do této časové dotace se započítávají všechny studijní pobyty a pracovní stáže Erasmus+, které už student v minulosti absolvoval.

Podrobné informace na webu EK: Erasmus+ v Programme Guide http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/

Práva studenta upravuje Erasmus+ charta studenta.

 

Povinnosti studentů VŠO před mobilitou

 • Účast na výběrovém řízení, které VŠO vypisuje na svých webových stránkách
 • Úspěšné absolvování výběrového řízení (výsledek bude studentovi oznámen emailem nebo osobně)
 • Erasmus koordinátor pošle nominaci na partnerskou univerzitu. Dále s vybranou universitou komunikuje student (Erasmus koordinátor je v kopii) a v případě potřeby do komunikace zasáhne a pomůže Erasmus koordinátor.
 • Partnerská univerzita potvrdí studentovi jenom VŠO L.A. Některé univerzity si však vyžadují vyplnění jejich formuláře a online přihlášky (např. Leeds, Girona).
 • Pokud má student zájem o Erasmus studium na zahraniční univerzitě, tak student podepíše learning agreement (dál jen LA) (částečne vyplnený vzor LA je zde a návod na vyplnení LA je zde) a Educa přihlášku, že vzdělávání je realizováno konsorciem EDUCA. Oba dokumenty student barevně naskenuje do pdf formátu, nazve svým jménem a VŠO (např. LA_Janos_Novy_Coimbra_2018_19_VSO). (Podle druhu dokumentu LA nahradíte např. výrazem Prihlaska, Ucast_Smluva). Naskenovaný dokument zašle do konsorcia EDUCA a do kopie mailu uvede Erasmus koordinátora VŠO.
 • Student obdrží od konsorcia EDUCA účastnickou smlouvu. Když je smlouva potvrzená všemi stranami (Educa, student) a doručená do konsorcia EDUCA, tak studentovi bude poukázané finance. Výška sazeb je zde.
 • Pokud má student zájem o stáž, tak student podepíše learning agreement for traineeship a přihlášku, že stáž, která bude hrazena z financí konsorcia Oba dokumenty student barevně naskenuje do pdf formátu, nazve svým jménem a VSO (např. Janos_Novy_organizace_2018_19_VSO). Naskenovaný dokument zašle do konsorcia EDUCA a do kopie mailu uvede Erasmus koordinátora VŠO.
 • Při stážích musí mít student uzavřené pojištění, které obsahuje pojištění: úrazové, zdravotní, repatriaci a odpovědnost za škodu. (Pojištění je možné i přes ISIC.) Naskenované pojištění student zašle do konsorcia EDUCA a do kopie mailu uvede Erasmus koordinátora VŠO.
 • Studentovi bude zaslán link na vypracování jazykového testu OLS. Pokud má student výsledek testu B1 a méně, tak je povinen v zahraničí absolvovat jazykový kurz. Student dělá test v jazyce, ve kterém bude studovat / stěžovat v zahraničí. Výsledek OLS testu student přepošle mailem Erasmus koordinátorovi VŠO

Minimální délka studijního pobytu je 3 měsíce a stáže 2 měsíce.

 

Povinnosti studentů VŠO po absolvování mobility

 • Ihned po absolvováni mobility zaslat plně vyplněný naskenovaný learning agreement (L.A.) Erasmus koordinátorovi a začátkem akademického roka odevzdat originál L.A. Erasmus koordinátorovi. Jestli student absolvoval studijní pobyt a v transcriptu známek má zapsané období studia, tak nepotřebuje zvlášť potvrzení o studiu (postačující je transcript).
 • Jestli student absolvoval pracovní stáž, tak potvrzeni s obsahem stáže je povinné (Scan se zasílá Erasmus koordinátorovi. Jeden originál se odevzdává Erasmus koordinátorovi a jeden taky pověřené osobě z konsorcia EDUCA.)
 • Studenti, kteří absolvovali mobilitu a uzavřeli smlouvu s konsorciem EDUCA jsou povinní řídit se pokyny Educa [t.z. odevzdat včas originál potvrzení o době pobytu a originál plně vyplněný L.A., resp. originál potvrzeni o absolvovaní stáže i pověřené osobě z konsorcia EDUCA].
 • Absolvovat online jazykový test (kopii výsledku absolvovaní zaslat mailem Erasmus koordinátorovi).
 • Vyplnit dotazníkový průzkum, který studentovi systém automaticky zašle po absolvování mobility.
 • Podat e-žádosti o uznání semestru (v UIS).

Studenti žádají prostřednictvím e-žádosti o uznání semestru, který vystudovali v rámci Erasmu. Do e-žádosti píší toto + přikládají dokumenty, jejichž obsahem je výpis výsledků studia a potvrzení o době pobytu ("Vážení, prostřednictvím této e-žádosti bych Vás chtěl (a) požádat o uznání letního semestru, který jsem úspěšně zakončila na mobilitě v.......... V příloze dokládám Transcript of Records a potvrzení o době pobytu. Děkuji za kladné vyřízení mé žádosti.")

Nesplnění jakékoliv z těchto povinností muže mít za následek, že student bude povinen vrátit jistou částku přiděleného grantu.

Это они.

Выпускники нашей школы

Adam Klavík

absolvent

Bakaláře jsem vystudoval na VŠERS v Českých Budějovicích, na magistra už jsem přestoupil na VŠO v Praze. A nelituji toho – VŠO se mnohem více podobá veřejné škole a kvalita kantorů je tu 100% lepší. Třeba paní Palatková, která mě učila, je v cestovním ruchu velkým pojmem.

Jan Šrámek

absolvent

Na VŠO jsem se naučil samostatnosti a získal praxi v oboru. Kam jsme se přihlásili v rámci studentských soutěží, tam jsme sbírali ceny. A už během studia jsem se stal součástí organizační struktury několika projektů v cestovním ruchu. Nemůžu se dočkat, až začnu naplno pracovat.

Petra Benešová

absolventka

VŠO jsem vystudovala, teď na ní dokonce učím. Za ty roky se mnohé změnilo – škola jde neustále kupředu, zaměřuje se více na praxi, předměty jsou odbornější a úžeji zaměřené. Ačkoliv je konkurence na trhu obrovská, VŠO si stojí velmi dobře a můžu ji s klidným svědomím doporučit.

Jana Valentová

absolventka

Vystudované školy: VOŠ herecká, Akademie tělesné výchovy a sportu PALESTRA, Vysoká škola obchodní. Motto: Nebýt hulvátem v životě a lhářem na jevišti! „Který titul tedy používáte?“ „Žádný.“ Smích. „Důležitější je přeci, co mám v hlavě.“

Kristína Jíšová

absolventka

VŠO se jako jedna z mála škol v České republice skutečně věnuje praxi. Během studia jsme např. pracovali na projektech, jejichž výsledky se pak zabýval i Národní památkový ústav. Spoustu přednášek navíc vedli externí lektoři, takže jsme se věci učili tak, jak ve světě opravdu fungují.

Simona Kremerová

absolventka

Pracuje jako Program Coordinator ve společnosti Smaller Earth. V roce 2009 se zúčastnila pracovního pobytu v New Yorku. Tři a půl roku žila v Anglii a pracovala pro australskou cestovní kancelář.

Jakub Velička

absolvent

Teorii letectví studoval Oxford Aviation Academy. Praktický výcvik absolvoval v Česku a Polsku. Držitel pilotní licence CPL/ME/IR.

Jaroslava Kolářová

absolventka

Absolvovala studijní pobyt v Itálii. Při studiu pracuje v hotelnictví. Domluví se italsky, anglicky, francouzsky a trochu španělsky.

Barbora Malá

absolventka

Pracovala jako tazatelka callcentra nebo Project Manager. Nově nastoupila jako Marketing Manager VŠO a vede Klientské centrum. Jejím koníčkem je cestování, volejbal a cyklistika.