ERASMUS+ mimořádné výběrové řízení pro ZS 2019/2020

Prorektorka pro pedagogickou činnost a vnější vztahy Vysoké školy obchodní v Praze, o.p.s. vyhlašuje mimořádné výběrové řízení pro ZS akademického roku 2019/2020 pro zájemce zahraničních stáží, dále pak účastníky a náhradníky výměnných studijních pobytů v rámci programu Erasmus+ na zahraničních vysokých školách:

 • datum: 17. 4. 2019
 • čas: 10:00 hod.
 • místo: místnost Y9, (Spálená 76/14, Praha 1)

Přihlásit se mohou studenti všech forem studia, kteří ukončili 1. ročník studia na vysoké škole i absolventi VOŠ. Uchazeči se dostaví dne 17. 04. 2019 v 10.00 do místnosti Y9. Výběrové komisi uchazeči předloží motivační dopis a strukturovaný životopis psaný v anglickém jazyce, případně v jazyce výuky. Uchazeči budou vyzváni koordinátorem programu Erasmus+ k písemné a ústní části výběrového řízení.

Kritéria výběrového řízení:

 • komunikační dovednosti v příslušném jazyce
 • vyhovující výsledek z písemného testu
 • odborné znalosti, posuzované dle prospěchu z odborných předmětů
 • aktivity na VŠO
 • motivace

 

ERASMUS+ výběrové řízení pro LS 2018/2019

Prorektorka pro pedagogickou činnost a vnější vztahy Vysoké školy obchodní v Praze, o.p.s. vyhlašuje výběrové řízení pro ZS akademického roku 2018/2019 pro účastníky a náhradníky výměnných studijních pobytů v rámci programu Erasmus+ na zahraničních vysokých školách: 

 • datum: 24. 10. 2018
 • čas: 15.00 hod.
 • místo: místnost S8, (Spálená 76/14, Praha 1)

Přihlásit se mohou studenti všech forem studia, kteří ukončili 1. ročník studia na vysoké škole i absolventi VOŠ. Uchazeči se dostaví dne 24. 10. 2018 v 8.00 do místnosti S8. Výběrové komisi uchazeči předloží motivační dopis a strukturovaný životopis psaný v anglickém jazyce, případně v jazyce výuky. Uchazeči budou vyzváni koordinátorem programu Erasmus+ k písemné a ústní části výběrového řízení.

Kritéria výběrového řízení:

 • komunikační dovednosti v příslušném jazyce
 • vyhovující výsledek z písemného testu
 • odborné znalosti, posuzované dle prospěchu z odborných předmětů
 • aktivity na VŠO
 • motivace

 

ERASMUS+ výběrové řízení pro ZS 2018/2019

Prorektorka pro pedagogickou činnost a vnější vztahy Vysoké školy obchodní v Praze, o.p.s. vyhlašuje výběrové řízení pro ZS akademického roku 2018/2019 pro účastníky a náhradníky výměnných studijních pobytů v rámci programu Erasmus+ na zahraničních vysokých školách:

 • datum: 6. 6. 2018
 • čas: 8.00 hod.
 • místo: místnost Y8, (Spálená 76/16, Praha 1)

Přihlásit se mohou studenti všech forem studia, kteří ukončili 1. ročník studia na vysoké škole i absolventi VOŠ. Uchazeči se dostaví dne 6. 6. 2018 v 8.00 do místnosti Y8. Výběrové komisi uchazeči předloží motivační dopis a strukturovaný životopis psaný v anglickém jazyce, případně v jazyce výuky. Uchazeči budou vyzváni koordinátorem programu Erasmus+ k písemné a ústní části výběrového řízení.

Kritéria výběrového řízení:

 • komunikační dovednosti v příslušném jazyce
 • vyhovující výsledek z písemného testu
 • odborné znalosti, posuzované dle prospěchu z odborných předmětů
 • aktivity na VŠO
 • motivace