Na letišti se diskutovalo o bezpečnosti

Koncem listopadu se v kongresovém sále Letiště Václava Havla Praha konala již tradiční dvojice konferencí o bezpečnosti v letecké dopravě. Hovořilo se především o ochraně civilního letectví a provozní bezpečnosti.

První část programu se konala pod názvem Air Transport Security ve středu 23. listopadu. Hlavním tématem byla ochrana civilního letectví před protiprávním činy, se kterou se setkáváme při každé cestě letadlem, a to při bezpečnostních kontrolách osob i zavazadel. Následující den se v rámci akce Safety konference hovořilo o provozní bezpečnosti, která se zaměřuje na prevenci lidských chyb, selhání techniky či vlivu vyšší moci. Provozní bezpečnost se týká zejména školení zaměstnanců letišť nebo leteckých společností a dokonalého nastavení provozních postupů.

Akce zorganizovala Vysoká škola obchodní v Praze ve spolupráci s Letištěm Praha. Za VŠO se organizace ujal profesor Zdeněk Žihla spolu s Tomášem Děkanem a Janem Zýkou. Protože mezi hlavní cíle konference patří popularizace bezpečnosti v letecké dopravě, byl i letos vstup na konference zdarma.

Konferenci zahájili: Ing. Zdeněk Jelínek – zástupce ředitele odboru civilního letectví MD ČR, Ing. David Jágr- Bezpečnostní ředitel Úřadu pro civilní letectví ČR, Ing. Václav Řehoř, PhD, MBA – předseda představenstva Českého aeroholdingu, doc. Ing. Jindřich Ploch, CSc. – rektor a ředitel VŠO.

již pátý ročník této konference za spolupráce organizátorů VŠO a Letiště Praha

každoročně registrováno přes 100 hostů, letos tomu není jinak

problematika Security je v dnešní době stále aktuálnější téma a současná situace ve světě si vyžaduje neustálé zlepšování úrovně bezpečnosti v civilním letectví a nejen zde. Jednou z cest, jak tuto úroveň zvyšovat je bezpochyby sdílení důležitých informací, např. na podobných konferencích, jako je tato.

díky povaze obou organizátorů nabízí tako konference unikátní možnost setkání a sdílení informací mezi akademickou sférou a soukromým sektorem

v rámci pozvaných hostů se každoročně sejdou zástupci státní správy, provozovatelů letišť a leteckých společností, handlingových společností a dalších subjektů z řad soukromého sektoru.

organizační tým se snaží každoročně o zajímavý a aktuální program – toto je někdy složitý úkol, protože spousta informací podléhá určitému utajení

letošní program se snaží reflektovat aktuální trendy v oblasti Security, proto zde zazní zajímavé příspěvky orientované na problematiku detekce a detekčních technologií, behaviorální analýzy, možností zneužití signálu družicové navigace, dopadů zákona o kybernetické bezpečnosti, dále také na ochranu měkkých cílů a v neposlední řadě na nové produkty a technologie v oblasti ochrany civilního letectví před protiprávními činy.

mezi přednášející se pro letošní ročník řadí zástupci Ministerstva dopravy ČR (Ing. Michaela Volná), Ministerstva vnitra ČR( Mgr. Zuzana Kubíková), GNSS Centre of Excellence (Ing. Tomáš Duša), PCS (výroba a prodej detekčních technologií) (Ing. Milan Krása), Policejní akademie ČR v Praze (doc. Ing. Jaroslav Tureček, Ph.D.), Řízení letového provozu ČR (Ing. Pavel Hošek), Dormakaba (výroba a prodej automatizovaných systémů pro řízení toku cestujících) (Ing. Alica Miklošková) a Letiště Praha (Ing. Mgr. Marek Najman, Ing. Martin Kunc, Ing. Michal Zázvorka).

Doprovodný program konference – ukázka zásahu psa na potencionálního pachatele

Druhý den konference (Safety) byl zahájen Ing. Liborem Kurzweilem, Ph.D. – Safety Manager Letiště Praha a Ing. Radomírem Havířem, Ph.D. – Safety inspektorem Letiště Praha.

Program Safety konference byl orientován zejména na problematiku Runway incursions

V programu byly přednášky na téma: Runway incursion LKPR, Radomír Havíř, Peter Vittek KSP/LP, Laboratoř provozní bezpečnosti ČVUT, Runway incursion z pozice posádek, Šárka Janoušková, Flight Safety and Quality  ČSA, A-SMGCS na LKPR, Jan Kubíček, ŘLP ČR, dále pak Události spojené s odmrazováním letadel, limity odmrazení,  postup při odmítnutí, cpt. Ladislav Keller, ÚCL, Právní aspekty odmítnutí odmrazení,  Mgr. Ludvík Kummer, Toman, Devátý & partneři advokátní kancelář, Únosnost nezpevněných plochMarek Imlauf, Ekotechnika, Úprava stripu RWY na LKPR Lukáš Morávek, Letiště Praha

V rámci obou dnů konference byl prostor pro neformální jednání pozvaných hostů

Za organizátorský tým VŠO se na pořádání konference podíleli také studenty 2. ročníku SLD: Denisa Podolková, Martin Bednářský, Kateřina Nejtková