Zdravý životní styl 21. století - Wellness

 • Cílem je seznámit účastníky s aktuálním trendem zdravého životního stylu – wellness, jeho významem, historickým vývojem, současným obsahem a formami. 
 • Dalším cílem je propagace a především realizace zdravého životního stylu, relaxace, rekondice, prevence a příjemných prožitků.
 • Důraz bude kladen na propojení teoretických znalostí s praktickými metodami a přístupy, návštěvou wellness zařízení.
 • Wellness - objasnění pojmu, etymologie. Obsah a zdroje Wellness. Formy a metody Wellness. Vzájemná souvislost tělesného a duševního zdraví.
 • Historie a vývoj Wellness. Starověk, středověk, novověk, současnost.
 • Vývoj Wellness ve světě, Evropě, České republice.
 • Wellness jako životní styl ve vztahu k cestovnímu ruchu.
 • Od vnějšího pohybu k vnitřnímu klidu, 5 hlavních sil.
 • Výživa jako součást zdravého životního stylu. Pravidla zdravé výživy. Pyramida zdravé výživy. Výživové trendy.
 • Úloha vody ve Wellness. Voda jako zdroj života, voda jako lék, požitek a radost
 • Voda jako zdroj energie. Synchronizace vodního života s aktivním životním stylem.       
 • Služby v oblasti Wellness v cestovním ruchu. Wellness Tourism jako forma cestovního ruchu. Lázeňský a hotelový Wellness. 

 

Finanční gramotnost pro všechny

Cílem je rozšířit znalosti posluchačů v oblasti finančního trhu, orientaci v nabídkách jednotlivých finančních produktů a využití srovnávacích serverů a jejich úskalí.

Jednotlivé přednášky kurzu provedou posluchače třemi základními oblastmi finanční gramotnosti:

 • faktickým seznámením se s finančním trhem a jeho produkty;
 • jak s těmito produkty pracovat a
 • souvislostmi během posuzování dané finanční situace.

Přednášky budou z části tvořeny diskuzemi a sdílením vlastních zkušeností účastníků, nad kterými budou tvořeny praktické rady.

Struktura kurzu:

 • Peníze a základní operace s nimi.
 • Rozpočet.
 • Riziko.
 • Spotřebitelská práva.
 • Rozpoznání finančních informací.
 • Šetření finančních informací.
 • Posouzení finančních informací.
 • Rozhodování nad finančními informacemi.
 • Situační kontext.

 

Příběhy hradů a zámků v minulosti i současnosti

Cílem je propojit tradiční představení objektů hradů a zámků se současným trendem jejich atraktivnějšího využití v cestovním ruchu.

Zaměření kurzu se odráží v obsahu tak, že minulostí je příběh historie objektů ve smyslu jejich výstavby, přestaveb, zohlednění vlastnických vztahů a účasti významných stavitelů. Formy prezentace objektů ilustrují jejich atraktivnost pro současný turismus.

Postup je chronologický: od doby románské po gotiku budou představeny dva až tři hrady a potom zámky od renesance po historický romantismus.

 

S historikem na cestách

Cílem je rozšířit znalosti posluchačů a především jim nabídnout netušené možnosti zajímavých cest za poznáním.

Jednotlivé přednášky seznámí posluchače s určitou etapou dějin konkrétních míst, která jsou významnými turistickými cíly, a historickými památkami, které se pojí s událostmi, jichž se bude výklad týkat (například Mnichov jako místo zrodu nacismu, Ravenna mezi Římem a Byzancí ad.)

 

Cestování v každém věku

Cílem kurzu je seznámit posluchače se současnými trendy cestovního ruchu jako fenoménu životního stylu v každém věku.

 • Prezentace k současným trendům cestovního ruchu u nás a v zahraničí, o hlavních destinacích, produktech a nabídce služeb pro seniory.
 • Praktické rady na cestu včetně základů cestovní medicíny, laické první pomoci a relaxačních technik.
 • Úvod do multikulturních rozdílů v etiketě a stravování na cestách.
 • Tvorba itineráře zájezdu.
 • Praktická výuka.

 

Geografické minimum pro cestovatele

Cílem kurzu je seznámit širokou veřejnost s významnými turistickými lokalitami a regiony, nejnavštěvovanějšími památkami a místy, nejnovějšími trendy vývoje turismu.

Významné turistické destinace a jejich rozložení dle metodiky UNWTO se zaměřením na nejvýznamnější státy, regiony.
Zaměření na Evropu a nejnavštěvovanější světové destinace.
Využití mapových podkladů (slepé mapy, turistické mapy), videa, internetu.  

To jsou oni.

Absolventi naší školy

Adam Klavík

absolvent

Bakaláře jsem vystudoval na VŠERS v Českých Budějovicích, na magistra už jsem přestoupil na VŠO v Praze. A nelituji toho – VŠO se mnohem více podobá veřejné škole a kvalita kantorů je tu 100% lepší. Třeba paní Palatková, která mě učila, je v cestovním ruchu velkým pojmem.

Jan Šrámek

absolvent

Na VŠO jsem se naučil samostatnosti a získal praxi v oboru. Kam jsme se přihlásili v rámci studentských soutěží, tam jsme sbírali ceny. A už během studia jsem se stal součástí organizační struktury několika projektů v cestovním ruchu. Nemůžu se dočkat, až začnu naplno pracovat.

Petra Benešová

absolventka

VŠO jsem vystudovala, teď na ní dokonce učím. Za ty roky se mnohé změnilo – škola jde neustále kupředu, zaměřuje se více na praxi, předměty jsou odbornější a úžeji zaměřené. Ačkoliv je konkurence na trhu obrovská, VŠO si stojí velmi dobře a můžu ji s klidným svědomím doporučit.

Jana Valentová

absolventka

Vystudované školy: VOŠ herecká, Akademie tělesné výchovy a sportu PALESTRA, Vysoká škola obchodní. Motto: Nebýt hulvátem v životě a lhářem na jevišti! „Který titul tedy používáte?“ „Žádný.“ Smích. „Důležitější je přeci, co mám v hlavě.“

Kristína Jíšová

absolventka

VŠO se jako jedna z mála škol v České republice skutečně věnuje praxi. Během studia jsme např. pracovali na projektech, jejichž výsledky se pak zabýval i Národní památkový ústav. Spoustu přednášek navíc vedli externí lektoři, takže jsme se věci učili tak, jak ve světě opravdu fungují.

Simona Kremerová

absolventka

Pracuje jako Program Coordinator ve společnosti Smaller Earth. V roce 2009 se zúčastnila pracovního pobytu v New Yorku. Tři a půl roku žila v Anglii a pracovala pro australskou cestovní kancelář.

Jakub Velička

absolvent

Teorii letectví studoval Oxford Aviation Academy. Praktický výcvik absolvoval v Česku a Polsku. Držitel pilotní licence CPL/ME/IR.

Jaroslava Kolářová

absolventka

Absolvovala studijní pobyt v Itálii. Při studiu pracuje v hotelnictví. Domluví se italsky, anglicky, francouzsky a trochu španělsky.

Barbora Malá

absolventka

Pracovala jako tazatelka callcentra nebo Project Manager. Nově nastoupila jako Marketing Manager VŠO a vede Klientské centrum. Jejím koníčkem je cestování, volejbal a cyklistika.