• Zdravý životní styl 21. století - Wellness

Cílem je seznámit účastníky s aktuálním trendem zdravého životního stylu – wellness, jeho významem, historickým vývojem, současným obsahem a formami.

Dalším cílem je propagace a především realizace zdravého životního stylu, relaxace, rekondice, prevence a příjemných prožitků.

Důraz bude kladen na propojení teoretických znalostí s praktickými metodami a přístupy, návštěvou wellness zařízení.

Wellness - objasnění pojmu, etymologie. Obsah a zdroje Wellness. Formy a metody Wellness. Vzájemná souvislost tělesného a duševního zdraví.

Historie a vývoj Wellness. Starověk, středověk, novověk, současnost.

Vývoj Wellness ve světě, Evropě, České republice.

Wellness jako životní styl ve vztahu k cestovnímu ruchu.

Od vnějšího pohybu k vnitřnímu klidu, 5 hlavních sil.

Výživa jako součást zdravého životního stylu. Pravidla zdravé výživy. Pyramida zdravé výživy. Výživové trendy.

Úloha vody ve Wellness. Voda jako zdroj života, voda jako lék, požitek a radost

Voda jako zdroj energie. Synchronizace vodního života s aktivním životním stylem.       

Služby v oblasti Wellness v cestovním ruchu. Wellness Tourism jako forma cestovního ruchu. Lázeňský a hotelový Wellness. 


 • Finanční gramotnost pro všechny

Cílem je rozšířit znalosti posluchačů v oblasti finančního trhu, orientaci v nabídkách jednotlivých finančních produktů a využití srovnávacích serverů a jejich úskalí.

Jednotlivé přednášky kurzu provedou posluchače třemi základními oblastmi finanční gramotnosti:

 • faktickým seznámením se s finančním trhem a jeho produkty;
 • jak s těmito produkty pracovat a
 • souvislostmi během posuzování dané finanční situace.

Přednášky budou z části tvořeny diskuzemi a sdílením vlastních zkušeností účastníků, nad kterými budou tvořeny praktické rady.

Struktura kurzu:

 • Peníze a základní operace s nimi.
 • Rozpočet.
 • Riziko.
 • Spotřebitelská práva.
 • Rozpoznání finančních informací.
 • Šetření finančních informací.
 • Posouzení finančních informací.
 • Rozhodování nad finančními informacemi.
 • Situační kontext.

 • Příběhy hradů a zámků v minulosti i současnosti

Cílem je propojit tradiční představení objektů hradů a zámků se současným trendem jejich atraktivnějšího využití v cestovním ruchu.

Zaměření kurzu se odráží v obsahu tak, že minulostí je příběh historie objektů ve smyslu jejich výstavby, přestaveb, zohlednění vlastnických vztahů a účasti významných stavitelů. Formy prezentace objektů ilustrují jejich atraktivnost pro současný turismus.

Postup je chronologický: od doby románské po gotiku budou představeny dva až tři hrady a potom zámky od renesance po historický romantismus.


 • S historikem na cestách

Cílem je rozšířit znalosti posluchačů a především jim nabídnout netušené možnosti zajímavých cest za poznáním.

Jednotlivé přednášky seznámí posluchače s určitou etapou dějin konkrétních míst, která jsou významnými turistickými cíly, a historickými památkami, které se pojí s událostmi, jichž se bude výklad týkat (například Mnichov jako místo zrodu nacismu, Ravenna mezi Římem a Byzancí ad.)


 • Cestování v každém věku

Cílem kurzu je seznámit posluchače se současnými trendy cestovního ruchu jako fenoménu životního stylu v každém věku.

Prezentace k současným trendům cestovního ruchu u nás a v zahraničí, o hlavních destinacích, produktech a nabídce služeb pro seniory.
Praktické rady na cestu včetně základů cestovní medicíny, laické první pomoci a relaxačních technik.
Úvod do multikulturních rozdílů v etiketě a stravování na cestách.
Tvorba itineráře zájezdu.
Praktická výuka.


 • Geografické minimum pro cestovatele

Cílem kurzu je seznámit širokou veřejnost s významnými turistickými lokalitami a regiony, nejnavštěvovanějšími památkami a místy, nejnovějšími trendy vývoje turismu.

Významné turistické destinace a jejich rozložení dle metodiky UNWTO se zaměřením na nejvýznamnější státy, regiony.
Zaměření na Evropu a nejnavštěvovanější světové destinace.
Využití mapových podkladů (slepé mapy, turistické mapy), videa, internetu.