Skalclub
je dobrovolné sdružení ředitelů všech oblastí cestovního ruchu jako jsou cestovní kanceláře, hotely, letišťě, letecké společnosti a další. Klub byl založen v roce 1995 a v současné době má více než 60 členů.

Young Skal je klub otevřen mladým lidem (studentům) za účelem seznámení se s vedoucími pracovníky v oboru služeb cestovního ruchu, zúčastnění se projednávání jejich pracovní problematiky a v neposlední řadě poznávání jejich činnosti v oblasti letecké dopravy, hotelnictví, provozování cestovní kanceláře aj. Zároveň získávají první teoretické i praktické zkušenosti v oboru.

                                                      www.skalclub.cz

 



'V roce 2012 přislíbil Skalclub členství v Young Skal 8 - 10 studentům VŠO magisterského studia. Přímo ve výuce bylo na základě rychlosti a studijních výsledků členství studentům nabídnuto. V prezidentském apartmá hotelu Kempinski pak byli vybraní studenti představeni vedení Skalclubu a následně i všem členům klubu. Prostřednictvím jednotlivých ředitelů společností byla projednána pracovní problematika a byly určeny plány a speciální požadavky Young Skalclubu pro nadcházející roky
.'

Young Skal členi (VŠO):
- Daniel Kopp
- Karel Prokosch
- Barbora Poštová
- Eva Zýkova
- Ivana Šedivá
- Veronika Romová
- Jan Šrámek
- Hana Fialová