V akademickém roce 2017/18 je výše školného pro:

  • bakalářské obory 22.500,- za semestr
  • magisterské obory 25.000,- za semestrBankovní spojení

Komerční banky, a.s, Spálená 108/51, 110 00  Praha 1

č. účtu: 27-3548880297/0100
IBAN: CZ 77 0100 0000 273548880297
SWIFT C.: KOMBCZPPXXX

 

Termíny platby

15. 7. 2017 - platba za zimní semestr akademického roku 2017/2018 pro stávající studenty

Noví studenti
(přijatí po 15. 7. 2017) mohou zaplatit do 14 dnů po přijetí do studia

15. 12. 2017 - platba za letní semestr akademického roku 2017/2018

 

Detaily platby

Variabilní symbol je uchazeči vygenerován e-přihláškou. Přijatý student obdrží rozhodnutí o přijetí, ve kterém je variabilní symbol uveden. Kdykoliv je možné jej zjistit v informačním systému ve financování studia anebo na studijním oddělení.

Případné nejasnosti v platbách řeší ekonomické oddělení.