Obor Služby letecké dopravy v cestovním ruchu

Studijní obor připravuje kvalifikované odborníky, s odpovídající evropskou úrovní vysokoškolského vzdělání, v oblasti poskytování služeb cestovního ruchu bezprostředně svázaných s nabídkou a realizací letecké dopravy.

 

Co se u nás naučíte?

Student získá odborné znalosti zejména z:

 • matematiky a statistiky,
 • geografie,
 • účetnictví a ekonomiky podniku i ekonomiky cestovního ruchu,
 • marketingu, managementu, výzkumu trhu a mezinárodního obchodu
 • práva,
 • základů psychologie a sociologie,
 • informatiky,
 • techniky služeb cestovního ruchu.

 

Studijní plán oboru Služby letecké dopravy v cestovním ruchu

 

Uplatnění absolventů oboru v praxi:

 • v oblasti leteckých a letových provozních službách,
 • v oblasti poskytovatelů služeb v cest. ruchu využívajících leteckou dopravu,
 • v distribuci a prodeji letecké přepravy,
 • v hotelových službách,
 • na letištích,
 • v handlingových společnostech,
 • ve státních orgánech zaměřených na leteckou dopravu,
 • v nadnárodních společnostech využívajících leteckou dopravu,
 • v návazných oborech (cestovní pojištění, asistenční služby, humanitární organizace...)