Executive LL.M

Právnické LL.M studium realizované lektory ze světa byznysu a práva v českém jazyce za exkluzivní cenu. Náš program vychází z nejlepší anglosaské tradice, kterou jsme doplnili o inovativní služby, aby našim studentům poskytoval maximální hodnotu. Studium bylo vytvořeno na základě aktuálních požadavků vzdělání ve veřejné správě.

Náš koncept zahrnuje:

 • kvalitní studium na vysoké škole
 • délka studia do jednoho roku
 • prezenční výuka v 9 klíčových modulech
 • výuka v češtině
 • barevně tištěné a elektronické podklady k výuce
 • lektoři z praxe
 • výuka zaměřená na praxi
 • písemné projekty, které mají smysl
 • studijní kouč
 • efektivní vedení
 • podporanetworkingu
 • profesionální péče o zákazníka
 • průběžná péče o kvalitu
 • vynikající ceny a možnost splátek
 • diplom / certifikát o absolvování programu

Co je LL.M studium:

Master of Laws (LL.M) je studijní program zaměřený na získání znalostí v oboru práva. Úspěšní absolventi profesního programu obdrží diplom, a získají tak titul LL.M uváděný za jménem. Studium je založeno na aplikaci teoretických znalostí z práva do praxe.

Komu je LL.M určeno:

Námi nabízené LL.M programy jsou určeny individuálním zájemcům z oblasti byznysu, práva a veřejného sektoru, tedy zejména podnikatelům, manažerům a zaměstnancům firem i představitelům neziskového sektoru a státní správy, právníkům, kteří chtějí získat či prohloubit si právní povědomí a rozvinout své znalosti a dovednosti v oblasti práva v kontextu podnikání.

V čem je LL.M jiné než klasické studium práva?

Oproti klasickému studiu práva, které je zaměřeno především teoreticky a kde se od studentů obvykle nevyžaduje okamžité uplatnění jejich teoretických znalostí v praxi, se u LL.M studia naopak předpokládá, že student je v podnikání již zavedený, účastní se samostatného podnikání, nebo je v manažerské, či jiné výkonné pozici a bude tak bezprostředně aplikovat získané znalosti do své praxe. Výuka je proto orientována prakticky a je vedena s ohledem na vytíženost studujících a podporu jejich networkingu.

Jak probíhá výuka:

Standardní doba studia až po promoci je do jednoho roku.

Výuka probíhá v pátek v intervalu cca. jedenkrát za 4 týdny. Výjimkou je pouze první setkání, které je dvoudenní: úvod do studia + úvod do legislativy veřejné správy s networkingem je v pátek a druhý den v sobotu následuje první výukový modul. Výuka je organizována tak, aby se vyhnula státním svátkům a období prázdnin. Mezi dny výuky je prostor na konzultace a přípravu písemných projektů.

 

Moduly výuky

 1. Úvod do studia
 2. Úvod do legislativy veřejné správy (zaměřené na identifikaci legislativy ovlivňující řešení životní situace - především správní právo)
 3. Identifikace jednotlivých životních situací ve veřejné správě
 4. Tvorba strategie a státní politiky na úrovni ústředních orgánů státní správy a opatření s mezinárodním dosahem
 5. Služební tajemství a ochrana osobních údajů v souvislosti se zpracováváním a publikováním analytických dat
 6. Organizace veřejné správy a její charakteristické rysy (Poznatky potřebné pro správnou identifikaci legislativy ovlivňující řešení životní situace)
 7. Elektronický výkon pravomoci orgánů veřejné moci z pohledu národního a evropského hlediska se zaměřením na praxi
 8. Koncepční a koordinační činnost v oblasti státní služby (se zaměřením na správnou identifikaci životních situací, legislativních, organizačních a IT optimalizačních příležitostí)
 9. Využití moderních nástrojů BusinessIntelligence za účelem podpory rozhodování při efektivním řízení státní správy na základě dat (Informační technologie, aplikace a metody pro sběr, normalizaci, analýzu, prezentaci a interpretaci obchodních dat)
 10. Závěrečný workshop

Termín výuky

Výuka bude probíhat v Brně. Přesný harmonogram bude stanoven po dosaženo minimálního počtu přihlášek.

 

Tým lektorů

 • Garant: JUDr. Sáša Navrátilová, MBA
 • JUDr. Sáša Navrátilová, MBA
 • JUDr. Eva Dobrovolná, PhD. , LL.M
 • JUDr. Jaroslav Králíček, PhD.
 • JUDr. Jiří Navrátil,
 • Mgr. Ing. Vojtěch Szalay

 

Písemné projekty a  závěrečná práce

O každém z osmi modulů předává student písemný projekt zpracovaný na praktické smysluplné téma ze své firmy / organizace či pro jiný subjekt podle dohody. Aby byla práce na projektech maximálně přínosná a efektivní, jsou témata písemných projektů a závěrečné práce předem konzultovány se studijním koučem.

Písemné práce hodnotí jednotliví lektoři, přičemž se soustředí na potenciál praktického přínosu. Teoretické rešerše nejsou požadovány.

Závěrečná práce efektivně navazuje na písemné projekty k jednotlivým modulům a nepředstavuje pro studenta časový ani psychologický problém. Aby byla úspěšnost závěrečné práce maximalizována, jsou před jejím předáním na závěrečném workshopu prezentovány její teze a až po zapracování připomínek je předáván finální text. Závěrečnou práci hodnotí dva lektoři - vedoucí práce a oponent práce. Hodnotící stupnice je stejná jako v písemných projektech.

Diplom o absolvování

Po úspěšném ukončení studia obdrží studenti na slavnostní promoci diplom / certifikát o absolvování od Vysoké školy obchodní v Praze.

Přijímací řízení

Uchazeči jsou přijati bez přijímacích zkoušek, jeho náklady jsou součástí školného. Vysokoškolské vzdělání v oblasti práva není podmínkou.

Cena studia

Jednorázová platba: 111 500 Kč (4460 EUR), individuální plán +300  EUR vč. DPH

V případě zájmu o splátky nás kontaktujte, umožňujeme i studium na splátky.

Studium je daňově uznatelný náklad. Pro firmy registrované k dani z přidané hodnoty je možný odpočet DPH.

Kontakt

Bc. Roman Hruška

Tel: +421 910 829 281

E-mail: roman.hruska@paneurouni.com

Podrobné inforamce o programu ZDE

To jsou oni.

Absolventi naší školy

Adam Klavík

absolvent

Bakaláře jsem vystudoval na VŠERS v Českých Budějovicích, na magistra už jsem přestoupil na VŠO v Praze. A nelituji toho – VŠO se mnohem více podobá veřejné škole a kvalita kantorů je tu 100% lepší. Třeba paní Palatková, která mě učila, je v cestovním ruchu velkým pojmem.

Jan Šrámek

absolvent

Na VŠO jsem se naučil samostatnosti a získal praxi v oboru. Kam jsme se přihlásili v rámci studentských soutěží, tam jsme sbírali ceny. A už během studia jsem se stal součástí organizační struktury několika projektů v cestovním ruchu. Nemůžu se dočkat, až začnu naplno pracovat.

Petra Benešová

absolventka

VŠO jsem vystudovala, teď na ní dokonce učím. Za ty roky se mnohé změnilo – škola jde neustále kupředu, zaměřuje se více na praxi, předměty jsou odbornější a úžeji zaměřené. Ačkoliv je konkurence na trhu obrovská, VŠO si stojí velmi dobře a můžu ji s klidným svědomím doporučit.

Jana Valentová

absolventka

Vystudované školy: VOŠ herecká, Akademie tělesné výchovy a sportu PALESTRA, Vysoká škola obchodní. Motto: Nebýt hulvátem v životě a lhářem na jevišti! „Který titul tedy používáte?“ „Žádný.“ Smích. „Důležitější je přeci, co mám v hlavě.“

Kristína Jíšová

absolventka

VŠO se jako jedna z mála škol v České republice skutečně věnuje praxi. Během studia jsme např. pracovali na projektech, jejichž výsledky se pak zabýval i Národní památkový ústav. Spoustu přednášek navíc vedli externí lektoři, takže jsme se věci učili tak, jak ve světě opravdu fungují.

Simona Kremerová

absolventka

Pracuje jako Program Coordinator ve společnosti Smaller Earth. V roce 2009 se zúčastnila pracovního pobytu v New Yorku. Tři a půl roku žila v Anglii a pracovala pro australskou cestovní kancelář.

Jakub Velička

absolvent

Teorii letectví studoval Oxford Aviation Academy. Praktický výcvik absolvoval v Česku a Polsku. Držitel pilotní licence CPL/ME/IR.

Jaroslava Kolářová

absolventka

Absolvovala studijní pobyt v Itálii. Při studiu pracuje v hotelnictví. Domluví se italsky, anglicky, francouzsky a trochu španělsky.

Barbora Malá

absolventka

Pracovala jako tazatelka callcentra nebo Project Manager. Nově nastoupila jako Marketing Manager VŠO a vede Klientské centrum. Jejím koníčkem je cestování, volejbal a cyklistika.