picture

Společenská odpovědnost

Společenská odpovědnost na VŠO

V akademickém roce 2021/2022

Vysoká škola obchodní v Praze a následně i nově vzniklá univerzita bude společensky odpovědnou institucí. Věnujeme se Přípravě mladých lidí na jejich pracovní život, která je pro nás stejně naplňující jako výchova vlastních dětí. Umožnuje nám zažít pocit radosti z úspěchů našich studentů. Předávání našich znalostí a zkušeností další generaci je pro nás inspirujícím a naplňujícím povoláním.

Chováme se odpovědně a udržitelně, k lidem i k životnímu prostředí, považujeme to za samozřejmé a nezbytné pro spokojený život budoucích generací. Vysoká škola obchodní se specializuje na přípravu manažerů a vedoucích pracovníků v atraktivních programech cestovního ruchu, letectví, digitální ekonomiky, lidských zdrojů a lokální a globální ekonomiky i rozvoj těchto oborů. Budoucí uplatnitelnost našich absolventů je pro nás klíčová, a proto se zaměřujeme na praxi našich studentů a spolupráci se zaměstnavateli a obchodními partnery. Slovo obchodní v našem názvu symbolizuje klientský přístup ke studentům, kterým vytváříme prostředí profesionální organizace.

Témata společenské odpovědnosti jsou nám vlastní. Systematicky spolupracujeme s partnery, komunitami, kterým pomáháme:

 

1. Centrum Paraple

Je obecně prospěšná společnost, založená v roce 1994 Zdeňkem Svěrákem a občanským sdružením Svaz paraplegiků (dnes Česká asociace paraplegiků). Jejím posláním je pomáhat lidem po náhle vzniklém poškození míchy ve věku od 16 let žijícím na území České republiky uskutečnit změnu ve svém dosavadním fungování a nastavení tak, aby se v jejich životě vyrovnaly příležitosti běžné pro jejich vrstevníky bez znevýhodnění. Klienty podporovat v jejich seberealizaci krátce po úrazu i v průběhu dalšího života. www.paraple.cz

Studenti VŠO pomáhají otevřít turistická lákadla lidem na vozíku

Odborníci VŠO hledají řešení pro trvale udržitelný cestovní ruch

V rámci výuky studenti Vysoké školy obchodní v Praze (VŠO) navrhují, jak zpřístupnit hotely i pamětihodnosti handicapovaným. Podle zjištění odborníků bohužel turistické destinace, ubytovací či restaurační zařízení nejsou v řadě případů dostatečně upravené, aby sem mohli zajet vozíčkáři či rodiny s kočárkem. Zadání studentských projektů vzešlo z konkrétních problémů, na které školu upozornila nezisková organizace Centrum Paraple, která je předním tuzemským poskytovatelem služeb a poradenství pro osoby na vozíku.

„V letošním roce jsme navázali spolupráci s Centrem Paraple a společně připravujeme řadu zajímavých aktivit, které mohou být oboustranným přínosem,“ říká Iveta Hamarneh, prorektorka pro studium Vysoké školy obchodní v Praze (VŠO). Obě organizace nastartovaly svou spolupráci u výuky a zapojili do ní mladé studenty. Jedná se o prakticky směřované úkoly, kterými budoucí odborníci v cestovním ruchu, mapují dostupnost služeb mj. i pro turisty s postižením v regionech ČR a navrhují i možnosti řešení, jak je zlepšit. „Sledujeme, že se v současné době prostor pro cestovní ruch zdravotně handicapovaných zvětšuje, a to zejména díky tomu, že počet lidí s handicapem je vysoký. Tato cílová skupina cestuje většinou s doprovodem, kvůli vytíženosti hotelů i cenu si vybírá termíny spíše mimo sezónu a rezervuje si pobyt předem“ vysvětluje Hamarneh. Jde přitom o zajímavý příklad, kdy se společenská odpovědnost snoubí s praktickým užitkem. Škola tím pomáhá hledat řešení, která zpřístupní zážitek cestování i lidem s pohybovým omezením. Studenti VŠO se zase díky škole mohou v praxi zapojit do aktivit, které do budoucna budou proměňovat a rozvíjet nejen tuzemský, ale celosvětový pohyb turistů. S výsledky studentských projektů se bude moci veřejnost letos v dubnu seznámit na cestovatelském festivalu Život je cesta, který pořádá Centrum Paraple o možnostech cestování osob s pohybovým omezením.

2. Uganda

Společnost Change Tomorrow byla založena Jonny Airdem ze Skotska a Danou Matějů z České republiky, kteří nyní žijí v Ugandě. Oba žili v Glasgow, kde pracovali dlouhé hodiny v zaměstnáních, aniž by měli čas užívat si života. Po velkém zvážení se rozhodli vše prodat, a dobrovolně se přemístit do Ugandy po dobu 3 měsíců. Dobrovolně se přihlásili do dětských domovů, škol, nemocnic a strávili nějaký čas v městských slumech.Po práci s různými charitativními organizacemi, ať už venkovskými nebo městskými byli svědky opakovaného problému, který nemohli ignorovat. Školy v Ugandě slouží jako business, který využívá studentů. Vybírají nedosažitelné poplatky, poskytují nekvalifikované učitele, neposkytují žádné školní materiály, žádné betonové konstrukce, žádné jídlo a vodu, žádnou ochranu, špinavé učebny, elektřinu a tak dále. Tam, kde je průměrný plat 30 liber měsíčně a většina z nich je nezaměstnaná, mohou tyto základní školy účtovat až 100 liber za 3 měsíční období. To má za následek obrovské množství dětí, které nemohou navštěvovat školu a nacházejí se v ulicích a vesnicích při hledání potravy.

Ke konci tříměsíční cesty se Johny s Dankou dohodli, že tato země a tyto děti budou jejich budoucností. Začali spouštět sponzorský program a nyní otevírají základní školu ve venkovské oblasti Lusanja, Mityana, kde se v rámci tohoto programu zúčastňují výuky místní děti. Nejenže poskytují vysoce kvalitní vzdělání díky kvalifikovaným učitelům, ale také poskytují čistou betonovou budovu, elektřinu, stabilní dietu pro děti - snídaně a obědy, čistou vodu, školní materiály, ochranu, přírodu a sportovní hřiště i aktivity.

Vysoká škola obchodní v Praze se rozhodla podpořit tohle skvělé dílo dvou lidí, kteří se rozhodli na vlastní pěst pomoci ke vzdělání dětem v Africe. Postavit školu a vybudovat funkční vzdělávací prostředí v místě, kde děti nemají snadný přístup ke vzdělání, ani dostatek finančních prostředků je obdivuhodné dílo.

Vysoká škola obchodní se rozhodla podpořit tento projekt prostřednictvím dobrovolnického programu. Nabízíme všem našim studentům možnost se zúčastnit se dobrovolnictví v Ugandě. Poznat africkou zemi a vyzkoušet si pomáhat přímo v terénu. Jsme připraveni uhradit veškeré náklady na ubytování a dopravu a tím pomoci snadné dostupnosti našich dobrovolníků. Níže se dozvíte více informací o programu:

Vítáme všechny dobrovolníky starší 18 let bez ohledu na vaše zkušenosti nebo dovednosti. Obvykle plánujeme videohovor s cílem hovořit o tom, čeho chcete dosáhnout a být s námi zapojeni. Můžeme Vám nabídnout skvělou příležitost ponořit se do venkovské ugandské kultury, zapojit se do terénní práce v komunitě, pomoci s hospodařením, údržbou majetku, pomoci jako asistent ve třídě, po školních hrách a sportu a mnoho dalšího. Úzce spolupracujeme s našimi dobrovolníky, abychom jim ukázali své projekty, jejich práci a okolí, takže se v prostředí cítí pohodlně.

Osobně vás vyzvedneme z letiště a odvezeme přímo do Vašeho ubytování. Máme západní dobrovolnické ubytování, soukromou směs, tekoucí vodu se sprchami a toaletami a plně vybavenou kuchyň, aby Váš pobyt byl co nejpohodlnější.

S naší dobročinností to chápeme tak, že to není jen práce, ale my vás povzbuzujeme, abyste s námi zacházeli jako s dobrovolnickým výletem, ale také jako s životním zážitkem a dovolenou. Budete-li chtít, budete mít svůj volný čas a budete mít možnost vidět krásy Ugandy a prostřednictvím naší organizace můžete získat slevy na safari, gorilí trekking, trekking nosorožců a další s jedním z našich důvěryhodných průvodců. Máte-li zájem o dobrovolnictví s námi, máme přihlášku, kterou požadujeme vyplnit a odeslat nám e-mailem a dobrovolnou smlouvou, kterou Vám zašleme a podepíšeme a pošlete zpět.

Dana Matějů / Johny Aird – www.changetomorrow.co.uk

picture

NEJLEPŠÍ VOLBA PRO VAŠI BUDOUCÍ KARIÉRU

Rozvíjejte se a poznejte nové přátele na celý život

NAJDĚTE UPLATNĚNÍ V OBORU TĚCH NEJLEPŠÍCH

Získejte zkušenosti ze zahraničních univerzit a pracujte po celém světě

 • logo
 • logo
 • logo
 • logo
 • logo
 • logo
 • logo
 • logo
 • logo
 • logo
flag
flag
flag
flag
flag
flag
flag
flag
 • absolvent

  Adam KlavíkTourism Management

  Bakaláře jsem vystudoval na VŠERS v Českých Budějovicích, na magistra už jsem přestoupil na VŠO v Praze. A nelituji toho – VŠO se mnohem více podobá veřejné škole a kvalita kantorů je tu 100% lepší. Třeba paní Palatková, která mě učila, je v cestovním ruchu velkým pojmem.

 • absolvent

  Jan Šrámek

  Na VŠO jsem se naučil samostatnosti a získal praxi v oboru. Kam jsme se přihlásili v rámci studentských soutěží, tam jsme sbírali ceny. A už během studia jsem se stal součástí organizační struktury několika projektů v cestovním ruchu. Nemůžu se dočkat, až začnu naplno pracovat.

 • absolvent

  Petra Benešová

  VŠO jsem vystudovala, teď na ní dokonce učím. Za ty roky se mnohé změnilo – škola jde neustále kupředu, zaměřuje se více na praxi, předměty jsou odbornější a úžeji zaměřené. Ačkoliv je konkurence na trhu obrovská, VŠO si stojí velmi dobře a můžu ji s klidným svědomím doporučit.

 • absolvent

  Jana Valentová

  Vystudované školy: VOŠ herecká, Akademie tělesné výchovy a sportu PALESTRA, Vysoká škola obchodní. Motto: Nebýt hulvátem v životě a lhářem na jevišti! „Který titul tedy používáte?“ „Žádný.“ Smích. „Důležitější je přeci, co mám v hlavě.“

 • absolvent

  Kristína Jíšová

  VŠO se jako jedna z mála škol v České republice skutečně věnuje praxi. Během studia jsme např. pracovali na projektech, jejichž výsledky se pak zabýval i Národní památkový ústav. Spoustu přednášek navíc vedli externí lektoři, takže jsme se věci učili tak, jak ve světě opravdu fungují.

 • absolvent

  Simona Kremerová

  Pracuje jako Program Coordinator ve společnosti Smaller Earth. V roce 2009 se zúčastnila pracovního pobytu v New Yorku. Tři a půl roku žila v Anglii a pracovala pro australskou cestovní kancelář. Práce Simoně nikdy nevadila, proto když dostala šanci jet do Ameriky jako pomocná síla v kuchyni, neváhala ani okamžik. Nasbírala zkušenosti, našla si nové přátele a z vydělaných peněz procestovala část Spojených států. Otevřely se jí tak dveře k pracovním příležitostem ve Španělsku nebo v Anglii. Dnes pracuje.

 • absolvent

  Jakub Velička

  Teorii letectví studoval v Oxford Aviation Academy. Praktický výcvik absolvoval v Česku a Polsku. Držitel pilotní licence CPL/ME/IR.Už jako dítě Jakub snil o tom, že se jednou stane pilotem. Cesta k cíli byla klikatá a musel tomu leccos obětovat. Začal studiem Marketingové komunikace na VŠFS, odkud přešel k Managementu leteckých podniků na VŠO. Aby ušetřil čas a peníze na pilotní výcvik, založil si vlastní firmu. Dnes je svému snu na dosah.