Studentská rada Vysoké školy obchodní v Praze je zastupitelský orgán všech studentů VŠO. Zabezpečuje zpětnou vazbu studentů na rektorát VŠO, pomáhá řešit problémy studentů, hledá vhodná řešení a předkládá návrhy vedení VŠO na zlepšení fungování.

Složení studentské rady VŠO:

předsedkyně
Karolína Plášilová                          
3. ročník SLD, prezenční
e-mail: plasilova@is.vso-praha.eu

1. místopředsedkyně
Bc. Erika Schmidtová, DiS            
1. ročník MLP, prezenční
e-mail: schmidtova@is.vso-praha.eu


2. místopředseda
Štěpán Langr                                         
1. ročník CR, prezenční
e-mail: langr@is.vso-praha.eu

zástupci ročníků

Bc. Daniel Kroupa                                                         
2. ročník MCR, prezenční


Bc. Adéla Apltauerová                                                
1. ročník MCR, prezenční

Filip Tvrzický                                                
3. ročník LP, prezenční

Kateřina Kauschitzová                     
2. ročník SLD, prezenční

Aneta Procházková                                                         
2. ročník CR, prezenční

Josef Kristian Mejstřík, DiS                                                
1. ročník CR po VOŠ, prezenční

Adéla Dobrovolná                                                          
1. ročník SLD, prezenční

Renáta Pavlíková                                                         
1. ročník LP, prezenční


Kontakt:

Pro zlepšení komunikace se studenty je zřízena facebooková stránka - StR VŠO 

E-mail: studentska.rada@vso-praha.eu